Klimaat moet het verschil maken
Foto: reuters
‘De N-VA stond op het vlak van energie op de rem’, klonk het al langer. Dat thema moet politiek dan ook het verschil maken met Michel I.

Een Nationaal Klimaatagentschap om onze klimaatambities concreet te maken en de federale regering en de regio’s te verenigen.’ MR-voorzitter Olivier Chastel lanceerde gisteren al het eerste voorstel voor wat overblijft van de regering-Michel. Daarmee lijkt klimaat het dossier te worden waarmee de premier met zijn minderheidsregering het verschil hoopt te maken. Meer nog dan de andere prioriteiten – koopkracht en veiligheid – waar veel van het resterende beleid al vastligt in wetsontwerpen die nog samen met de N-VA zijn ingediend, zoals de begroting en het mobiliteitsbudget.

Voor nieuwe voorstellen op klimaatvlak wordt uiteraard in eerste instantie naar de groenen gekeken, al zijn die ervoor beducht om uitsluitend in dat vakje ondergebracht te worden. Groen wil niet opnieuw gereduceerd worden tot een one-issuepartij. ‘Wij willen rond alle thema’s werken’, zegt fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar we gaan geen mensen in armoede duwen om een klimaattekst te kunnen schrijven.’

Wat dan wel op tafel kan komen, willen de groenen niet kwijt zolang het statuut van de regering-Michel onduidelijk is. De milieubeweging heeft haar lijstje al klaar. De Bond Beter Leefmilieu begint met een vraag om het wetsontwerp over het mobiliteitsbudget, dat vandaag ter goedkeuring voorligt in het parlement, nog in groene zin aan te passen. Greenpeace vraagt vooruitgang in de snelle ontwikkeling van de tweede zone voor offshore-windmolens voor de kust, een einde aan de verkoop van diesel- en benzinewagen in 2028 en maatregelen voor een beter openbaar vervoer.