En toen was ontsmetten plots onzin

Bij de honderdste verjaardag van De Standaard ontvingen we opvallend veel mails van mensen uit het onderwijs die de krant gebruiken in hun werk. Lieve Devos ontketende er zelfs een kleine revolutie mee in de opleiding verpleegkunde.