Afschieten van herten begonnen in Nederlandse Oostvaardersplassen
Foto: ISOPIX

Staatsbosbeheer in Nederland is maandagochtend begonnen met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. De rechter bepaalde vorige week dat de herten gedood mogen worden om de populatie van dieren in het gebied terug te brengen.

Het is de bedoeling dat er in totaal 490 edelherten overblijven. Ruim 1.800 dieren zullen worden afgeschoten. Vijf natuurverenigingen waren naar de rechtbank gestapt om dat te verhinderen. Twee van de vier vaste boswachters van het Nederlandse natuurgebied Oostvaardersplassen hebben zich bovendien laten overplaatsen. Zij hadden morele bezwaren tegen het afschieten van gezonde dieren.

Volgens Staatsbosbeheer wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke dieren in de groep edelherten die overblijft. Omdat er aanzienlijk meer vrouwelijke dieren dan mannelijke dieren in het gebied leven, worden vooral hindes gedood. De afgeschoten dieren worden deels benut voor menselijke consumptie. Een deel van de dode dieren blijft in het gebied achter als voedsel voor andere dieren. De overige geschoten dieren worden afgevoerd voor destructie.

In het natuurgebied was afgelopen winter bijna 60 procent van de edelherten door honger gestorven, wat tot veel verontwaardiging leidde. Daarom wil de provincie ingrijpen en de boswachters van Staatsbosbeheer 1.830 edelherten laten afschieten.

Boven het gebied is een tijdelijk vliegverbod afgekondigd.