Aantal kinderen dat wacht op pleeggezin met veertig procent gestegen
Foto: GPD

Het aantal kinderen dat wacht op een pleeggezin, is in twee jaar tijd met 40 procent gestegen. Eind 2015 waren het er 602, maar eind vorig jaar was hun aantal al gestegen tot 844, staat maandag in Het Laatste Nieuws en De Morgen. Zolang er geen pleeggezin wordt gevonden, blijven de kinderen thuis -ook als het daar niet veilig is - of worden ze naar een jeugdinstelling gestuurd.

De cijfers werden opgevraagd door Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) bij Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat het aantal wachtende kinderen zo sterk toeneemt, is opmerkelijk, want er zijn steeds meer mensen die bereid zijn een kind op te vangen. In 2015 telde Vlaanderen 4.177 pleeggezinnen. Twee jaar later waren dat er 5.181, of een kwart meer.

‘Als ik dan zie dat meer ouders zich informeren over pleegzorg, maar dat minder kandidaten aan het selectieproces beginnen, vrees ik dat de wachtlijst nog zal groeien’, zegt Parys in de kranten.

Parys: ‘We moeten dringend te weten komen waarom kandidaten afhaken, werk maken van tijdskrediet voor pleegouders en Gezinshuizen oprichten. Dat is kleinschalige opvang die aanleunt bij een gezinsomgeving. Zo kunnen we kinderen en jongeren de beste ontwikkelingskansen bieden.’