N-VA moet oplossing zoeken voor 180 kabinetsmedewerkers zonder job
Sander Loones, nog geen maand minister van Defensie. Foto: Belga

Door het ontslag van de N-VA-ministers uit de regering-Michel komt er ook bij de Vlaams-nationalisten stoelendans op gang. Maar voor Sander Loones en Johan Van Overtveldt is er geen stoel meer. Dat geldt ook voor zowat 180 kabinetsmedewerkers.

Sander Loones’ carrière als minister van Defensie en Ambtenarenzaken was een wel heel kort leven beschoren. Pas sinds 12 november verving hij zijn voorganger Steven Vandeput, die na 14 oktober voor de burgemeesterssjerp in Hasselt koos. Zijn belangrijkste dossier, de aankoop van het nieuwe gevechtsvliegtuig F-35, rondde Vandeput zelf nog succesvol af, daarna mocht Loones de fakkel overnemen en in ijltempo nationale bekendheid verwerven.

Maar nu de N-VA ontslag neemt uit de regering blijft het nieuwe West-Vlaamse boegbeeld werkloos achter. Hij kan niet terug naar het Europees Parlement, waar hij als plaatsvervanger van die andere N-VA-minister, Johan Van Overtveldt, zetelde omdat daar een andere regeling geldt rond plaatsvervangers.

Loones was tot voor kort ook nog ondervoorzitter van N-VA. Maar die functie moest hij opgegeven om minister te kunnen worden. En uitgerekend gisteren werd zijn opvolger, Lorin Parys, benoemd op het partijbestuur.

Het enige ‘postje’ dat de 39-jarige Loones nog overhoudt is de coördinatie van ‘Objectief V’, de communautaire cel van de N-VA die de laatste jaren weggedeemsterd leek. De kans bestaat dat de cel straks uit haar as verrijst. En in zijn thuisgemeente Koksijde is hij gemeenteraadslid.

Terug gewoon Kamerlid

Ook Johan Van Overtveldt zal andere doelen moeten kiezen, want ook hij kan dus niet terug naar het Europees Parlement.

Voor gewezen staatssecretarissen Theo Francken en Zuhal Demir is er wel een vangnet. Zij worden opnieuw Kamerlid ten nadele van hun respectievelijke plaatsvervangers Renate Hufkens (die sowieso al haar politieke afscheid had aangekondigd, red.) en Wim Van der Donckt.

Ook minister Jan Jambon zal weer als Kamerlid zetelen. Plaatsvervanger Johan Klaps moet daarvoor zijn plaats afstaan. Daarnaast wordt Jambon ook weer gewoon burgemeester van Brasschaat. Waarnemend burgemeester van Brasschaat Philip Cools (N-VA) wordt dan weer schepen. 

Ondertussen zou N-VA al werk maken van een sociaal plan om zowat honderdtachtig kabinetsleden (op vijf kabinetten) aan een nieuwe job te helpen. Voor sommige gezinnen, waar beide partners op de kabinetten werken, is de exit een financieel drama. Vandaag en morgen moeten de kabinetten al worden leeggemaakt en overgedragen aan de opvolgers.

Kabinetsmedewerkers krijgen in principe een opzegvergoeding, omdat ze volgens een soort bediendecontract werken. Sommige medewerkers zijn gedetacheerd uit overheidsdiensten of - in het geval van Defensie - uit het leger. Zij kunnen naar hun oude job terug. Anderen moeten op zoek naar een andere job