Politiebonden kondigen staking aan op 13 en 14 december
Foto: Photo News

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, ACOD en NSPV is van plan volgende week te staken. De drie vakbonden willen ten laatste maandag een overleg met minister Jan Jambon (N-VA).

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV Politie, ACOD en NSPV heeft de eerder ingediende stakingsaanzegging geactiveerd. ‘Elk personeelslid zal zich in staking kunnen plaatsen op 13 en 14 december, volgens de gekende modaliteiten. Over de actie zal nog gecommuniceerd worden’, zo kondigen drie van de vier politievakbonden vrijdagavond aan in een gezamenlijk persbericht.

De ingediende stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront werd vrijdag besproken op het onderhandelingscomité van de geïntegreerde politie. ‘De antwoorden op onze eisen door de vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken waren veel te vaag en kwamen niet tegemoet aan onze legitieme verwachtingen’, luidt het.

De drie vakbonden hebben de aanwezigheid van minister Jan Jambon rond de onderhandelingstafel geëist, en wel binnen een termijn van 72 uren - ten laatste maandag, aldus Joery Dehaes van ACV Politie.

De vakbonden klagen al enige tijd onder meer over de ‘aanvallen’ op het statuut van de politie, de pensioenen, gebrek aan personeel en geweld tegen de politie.