EU-hof vernietigt verbod tot uitbetaling Arco-coöperanten, deur op kier voor Plan B
Foto: BELGA

Is er dan toch nog hoop op een nieuwe Arco-deal voor de 800.000 coöperanten? Het Europees Hof van Justitie neemt met een nieuw vonnis alvast één hinderpaal weg. Maar dat lijkt onvoldoende. Een nieuw plan B zou nog altijd kunnen aangevochten worden.

Na de verwerping eind 2016 van de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten door het Europees Hof van Justitie, kwam de Arco-regeling vandaag voor een tweede keer voor de Europese rechters in Luxemburg.

Op tafel lag niet de vraag of de staatssteun illegaal is, want eind 2016 heeft het Europees Hof daarover al negatief beslist. Het EU-hof oordeelde toen dat de garantieregeling voor de 800.000 gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig is met de Europese staatssteunregels. Waarop het Grondwettelijk Hof en later de Raad van State finaal de staatswaarborg afwezen.

Verbod uitbetaling was stap te ver

Het geschil waarover vandaag werd beslist, ging alleen nog over de reikwijdte van de beslissing van de Europese Commissie. De Commissie oordeelde destijds niet alleen dat de garantieregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig was met de Europese staatssteunregels. Diezelfde Commissie legde ook de terugbetaling van de onterechte staatssteun op en een verbod om in de toekomst de waarborgregeling nog uit te betalen aan de coöperanten.

Net dat laatste is nu volgens het Europees Hof van Justitie een stap te ver. ‘Het verbod om de gewaarborgde bedragen aan de coöperanten te betalen is geen passende maatregel om het doel van herstel van de door de betrokken staatssteun vervalste mededinging te bereiken’, oordeelt het Europees hof in Luxemburg, die dit verbod in zijn arrest dan ook ‘nietig’ verklaart.

Deur op kier?

De hamvraag is nu in hoeverre deze onverwachte uitspraak van het EU-hof de deur opent naar een nieuwe regeling voor de 800.000 Arco-coöperanten. Afgelopen zomer kwam de federale regering een vergoeding van gedupeerde Arco-coöperanten overeen, gekoppeld aan de beursgang van Belfius.

Afgezien van de snelle uitvoerbaarheid van zo’n plan B - door de huidige regeringscrisis en het uitstel van de beursgang van Belfius, lijkt zo’n uitbetaling niet meteen voor morgen - zou zo’n vergoeding ook de toets met Europa moeten doorstaan. Het onverwachte EU-arrest van vanmorgen lijkt daarvoor alvast de deur op een kier te zetten.

Gelijkheidsbeginsel

‘Het lijkt erop dat een plan B, waarin de 800.000 coöperanten alsnog een vergoeding krijgen, nu wel kan vanuit Europees mededingingsrecht in die zin dat de Europese Commissie niet bevoegd is zich te bemoeien met een uitbetaling aan de coöperanten. Dat zijn geen ondernemingen’, zegt Erik Bomans van Deminor. 

Advocaat Eric Monard, een van de advocaten die vanaf het begin tegen de Arco-regeling heeft gevochten, ziet geen ruimte voor een plan B. ‘Ik lees in dit arrest dat het EU-Hof bevestigt dat het gelijkheidsbeginsel (anderen spreken over het niet-discriminatie-beginsel, red) wel degelijk is geschonden. Dat maakt voor mij een alternatieve regeling voor de Arco-coöperanten in de praktijk nog altijd onmogelijk.' Maar Bomans is het daar niet mee eens. 'Die vraag blijft onbeantwoord.'

Stefaan Van der Jeught, woordvoerder van het EU-hof, zit op dezelfde lijn. 'Lees er  niet te veel in.' Ondertussen bestaat de depositogarantieregeling voor coöperatieve aandelen niet meer. De conclusie van Deminor is de volgende: een nieuw plan B kan, maar of dat overeind blijft, is onzeker. Er bestaan betere manieren om de zaak op te lossen. Met name een schikking in het kader van een geschil. Bomans raadt af een plan b te koppelen aan de beursgang van Belfius. 'Dat roept potentieel allerlei problemen  op. Ontkoppel beide zaken.'