Premier Charles Michel (MR) omzeilde in zijn toespraak voor de Kamer de heikele kwestie rond zijn bezoek aan de VN-conferentie in Marrakech. 'Het had iets scherper mogen zijn', vond Servais Verherstraeten, de fractieleider van CD&V.

Na een lange middag met bikkelharde confrontaties binnen de meerderheid  - allen tegen de N-VA - was het uitkijken naar het antwoord van de premier.

Maar dat antwoord bleef vaag en cryptisch. CD&V en Open VLD hadden gevraagd dat Michel duidelijk zou zeggen dat hij als premier naar Marrakech zou gaan. Dat deed de premier evenwel niet. En zo hield hij, voorlopig toch, de N-VA aan boord.

Premier Michel gaat ten persoonlijke titel naar Marrakech, maar tegelijkertijd is de Grondwet voor hem geen vodje papier, stelde hij. ‘Ik moet zorgen voor de geloofwaardigheid van mijn land. Een woord is een woord’, zegt hij enerzijds. Maar anderzijds is het voor hem de Grondwet die zegt dat een mandaat van het parlement geen waarde heeft. En het grondwettelijke gebruik dat de regering in consensus beslist, is voor hem ook geen vodje papier.

Wat de precieze draagwijdte van zijn woorden is, is velen een raadsel.

Duidelijk is wel dat hij de deur van zijn regering nog niet dichtklapt voor de N-VA. Van die partij mag Michel wel naar Marrakech gaan maar niet als premier. Want, zegt de N-VA, Michel heeft geen mandaat van de regering.