Europese ambitie voor strengere bewaking buitengrenzen ‘niet realistisch’
Portugese medewerkers van Frontex, het Europese agentschap voor grensbewaking. Foto: AP

Het is ‘niet realistisch’ om tegen 2020 tienduizend Europese kustwachters op de been te brengen. Dat hebben verschillende Europese ministers van Binnenlandse Zaken donderdag laten verstaan op een bijeenkomst in Brussel.

De Europese Commissie had in september voorgesteld om een versnelling hoger te schakelen bij de uitbouw van een Europees Grens- en Kustwachtagentschap. Om de Europese buitengrenzen te beschermen, zou het agentschap volgens haar al in 2020 over tienduizend operationele medewerkers moeten beschikken.

Maar die ambitie is ‘niet realiseerbaar’, klonk het bij de Oostenrijkse minister Herbert Kickl, die momenteel de bijeenkomsten van de ministers leidt. ‘Ik denk dat tienduizend een goed cijfer is, maar het is de vraag op welke termijn en hoe we aan dat cijfer raken.’

Kickl gaf aan dat hij met de andere ministers aan een compromis werkt om het tijdspad aan te passen. In het plan van de Europese Commissie zou het agentschap in 2020 over 1.500 vaste personeelsleden beschikken, en daarnaast beroep doen op 8.500 medewerkers die gedetacheerd zouden worden door de lidstaten. Tegen 2027 zou het aandeel van vaste personeelsleden opgetrokken worden tot 3.000.

‘Utopische beloftes’

Ook andere ministers tekenden voorbehoud aan bij het snelle tijdspad. ‘We moeten geen utopische beloftes maken’, zei de Duitser Horst Seehofer, die 2025 naar voren schoof als een haalbare doelstelling. Duitsland zou volgens het plan van de Commissie meer dan 1.200 grenswachters ter beschikking moeten stellen.

Daarnaast zijn landen aan de buitengrenzen, zoals Italië, Griekenland en Hongarije, beducht voor de soevereiniteit over hun grondgebied. De Commissie claimt de bevoegdheid om zonder toestemming van de betrokken lidstaat een noodinterventie te lanceren, wanneer die lidstaat in een crisissituatie niet meer in staat zou zijn om zijn grenzen voldoende te beschermen.

Financiële steun

In afwachting van een compromis bereikten de ministers wel al twee deelakkoorden over het agentschap. Die zullen de lidstaten steunen bij de terugkeer van mensen zonder recht op asiel. Dat kan op financieel vlak zijn, maar bijvoorbeeld ook bij identificaties of het verkrijgen van de nodige reisdocumenten.

Daarnaast mag het agentschap voor het eerst ook actief worden in derde landen die geen grens hebben met de Europese Unie.