N-VA wil Migratiepact morgen op ministerraad
Foto: belga
N-VA-fractieleider Peter De Roover vraagt aan premier Charles Michel (MR) om nog voor de top in Marrakech in de regering te overleggen over het Belgische standpunt.

'Wij vrezen voor een verschuiving van internationaal naar globaal recht, waarbij onze beslissingsbevoegdheid wordt uitgehold en overgedragen aan rechters die globaal recht interpreteren. Dan hebben verkozenen van het volk geen impact meer.’ N-VA-fractieleider Peter De Roover tracht in de Kamer nogmaals de collega’s in de regering te overtuigen van zijn verzet tegen het VN-Migratiepact. ‘In deze regering zit een partij die de Belgische traditie van internationale samenwerking niet volgt’, zegt hij.

‘Op een bepaald moment willen wij politieke besluitvorming. Als daar misverstanden over bestaan, nodig ik de premier uit om die misverstanden uit de wereld te helpen door het punt te agenderen op de ministerraad, en dan liefst voor de VN-conferentie in Marrakech.’

Op veel steun kan De Roover tot nu niet rekenen, die van Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter uitgezonderd. ‘Als u het niet eens was met de beslissingen op de Coormulti (het orgaan waar kabinetsmedewerkers, ook van de N-VA, instemden met het Migratiepact, red.) had u het toen op de ministerraad moeten brengen’, zegt SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen. ‘Het is overduidelijk: u hebt al ingestemd met het VN-Migratiepact. U zit nu politieke spelletjes te spelen over een tekst waar uw partij mee heeft ingestemd.’ Van der Maelen kreeg langdurig applaus, ook van CD&V.

Het is wachten op het antwoord van premier Charles Michel (MR). Die moet duidelijk maken in welke hoedanigheid hij naar Marrakech trekt en wat hij daar zal zeggen.