N-VA krijgt opnieuw verwijt te laat te komen met protest
Het parlement bespreekt het VN-Migratiepact. Foto: Photo News

In de Kamer krijgt de N-VA opnieuw het verwijt al akkoord te zijn gegaan met het VN-Migratiepact. De partij is er echter nog steeds van overtuigd dat ons land het pact niet kan goedkeuren zonder haar instemming.

Op 12 september gingen de regeringspartijen op een zogenaamde Coormulti - waar de betrokken ministers, de vicepremiers en de premier het standpunt bepalen over internationale vraagstukken - ‘akkoord met de tekst en bijgevolg met de goedkeuring door ons land’, en zelfs de promotie ervan. Dat maakte De Standaard enkele weken geleden bekend.

De vertegenwoordigers van de N-VA-ministers bleven afwezig, maar de verantwoordelijke Belgische diplomaat verklaarde dinsdag in het parlement dat ook die kabinetten de conclusies hebben gekregen en dat er met hen overleg is gepleegd, maar dat er ‘nooit het signaal’ is gekomen ‘dat er een probleem is’.

Didier Reynders

Groen pakte bij de start van de Kamerzitting uit met de instructienota die minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) na de CoorMulti had rondgestuurd aan de diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland. Ook De Standaard kon de tekst eerder inkijken. Daarin staan vooral letterlijke passages uit de Coormulti-vergadering. ‘Deze tekst bevat de voor België essentiële punten, overschrijdt geen Belgische rode lijnen en kan worden gesteund en goedgekeurd op de Conferentie van Marrakech (10-11 december 2018)’, luidt het verder.

In de Kamer vroeg Groen dat die mededeling zou worden uitgedeeld aan de parlementsleden, wat intussen is gebeurd. Ook Open VLD en CD&V menen dat de N-VA te lang heeft gewacht om het Migratiepact nog te kunnen tegenhouden.

Bart De Wever

Voorzitter Bart De Wever erkende dinsdag dat de partij laat in actie schoot. ‘Een stuk van de verantwoordelijkheid ligt bij ons’, zei de N-VA-voorzitter op Radio 1. ‘De N-VA heeft te laat een rode kaart getrokken.’

Maar de partij blijft erbij dat de omstandigheden intussen veranderd zijn, en dat de definitieve beslissing van de federale regering over het pact in de ministerraad overeengekomen moet worden.

De N-VA wordt daarin gesteund door enkele grondwetsspecialisten. In Terzake zei professor staatsrecht Stefan Sottiaux (KU Leuven) dat de huidige heisa rond het pact ‘voldoende’ is ‘om het op de regeringstafel te brengen’. Ook zijn collega Patricia Popelier (UAntwerpen) vindt dat in dit geval de ministerraad over de kwestie het laatste woord moet krijgen.