Vlaams Parlement keurt nieuwe eindtermen goed
Hilde Crevits, minister van Onderwijs Foto: Photo News

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd. Op 1 september 2019 moeten ze van kracht worden, samen met de modernisering van het secundair onderwijs.

Met de goedkeuring van de nieuwe eindtermen is ‘geschiedenis geschreven’, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Oppositiepartijen Groen, SP.A en Vlaams Belang en Hermes Sanctorum (onafhankelijk) onthielden zich.

Terwijl er met de modernisering van het secundair onderwijs een grote hervorming van de structuren zit aan te komen, staat er met de nieuwe eindtermen een inhoudelijke hervorming in de steigers.

Eind oktober 2017 bereikten de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Open VLD al een akkoord over het kader voor die nieuwe eindtermen. Die eindtermen, die bepalen wat leerlingen op school minstens moeten kennen en kunnen, waren na twintig jaar aan een opfrisbeurt toe. Ze moesten ook duidelijker en coherenter zijn.

‘Duidelijker en ambitieuzer’

Door dat eerder bereikte akkoord lag er dus al een kader op tafel, meer bepaald zestien zogenaamde ‘sleutelcompetenties’. In dat pakket sleutelcompetenties zaten niet alleen Nederlands en wiskunde, maar ook nieuwe, meer hedendaagse zaken als burgerschap, digitale vaardigheden en financiële geletterdheid. De concrete invulling van de nieuwe eindtermen gebeurde op basis van deze sleutelcompetenties.

Concreet gaat het aantal eindtermen in de eerste graad van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens minister van Onderwijs Hilde Crevits wel ‘langer, duidelijker en ambitieuzer’.

Nieuwe eindtermen

Enkele eindtermen zijn volledig nieuw. Zo zijn er voor het eerst eindtermen voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en voor ‘computationeel denken en handelen’. De eindterm burgerschap wordt dan weer een stuk concreter gemaakt, net als de bestaande (vakoverschrijdende) eindterm rond EHBO. Zo staat er voortaan: ‘De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen in een gesimuleerde leeromgeving toe’.

Op het einde van de eerste graad moet elke leerling de eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) op individueel niveau halen.

Er wordt gestart met de eindtermen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Die gaan in op 1 september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de tweede graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023.