De vraag van de dag: heeft de regering al in september het pact goedgekeurd?
De premier stelde eind september bij de VN dat ons land het Migratiepact zou steunen. Foto: belga
Heeft de regering zich al uitgesproken over het VN-migratiepact of niet? Neen, zegt N-VA. Ja, zeggen de andere regeringspartijen.

De positie van de N-VA over het VN-Migratiepact is bekend: de regering mag dit niet goedkeuren. Als één van de vier regeringsleden 'neen' zegt, dan kan de regering nooit 'ja' zeggen. Dat is altijd zo geweest. Anders breek je de solidariteit binnen een regering.

En dus mag premier Michel gerust naar Marrakech of New York gaan, zegt N-VA, zolang hij er maar niet vertelt dat het Migratiepact de steun heeft van de Belgische regering. Want die steun is er niet en is er ook nooit geweest.

En net dat betwisten de andere regeringspartijen. Zij stellen dat de regering wel al het pact heeft goedgekeurd. In september om precies te zijn.

Uit documenten die De Standaard kon inkijken, blijkt inderdaad dat op een zogenaamde Coormulti, waar de betrokken ministers, de vicepremiers en de premier het standpunt bepalen over internationale vraagstukken, van 12 september de regeringspartijen ‘akkoord’ gingen ‘met de tekst en bijgevolg met de goedkeuring door ons land’, en zelfs de promotie ervan. De vertegenwoordigers van de N-VA-ministers bleven afwezig, maar de verantwoordelijke Belgische diplomaat verklaarde in het parlement dinsdag dat ook die kabinetten de conclusies hebben gekregen en dat er met hen overleg is gepleegd, maar dat er ‘nooit het signaal’ is gekomen ‘dat er een probleem is’. 

Het is met dat mandaat dat premier Michel wat later naar de Algemene Vergadering trok van de VN om daar Belgiës steun aan het pact toe te zeggen.

Dat de N-VA later besloot om hierop terug te komen, is haar zaak en geen regeringszaak, zei Patrick Dewael (Open VLD) vanavond op Radio 1.  'Het is een late bekering geweest en daar moet de N-VA nu zelf maar zien uit te raken. De partij moet haar conclusies trekken. Ofwel sluit ze zich aan ofwel trekt ze eruit.'

Maar de N-VA betwist dus dat het pact al op de tafel van de regering heeft gelegen. Er is inderdaad nooit een ministerraad geweest die het pact groen licht gaf. Peter De Roover (N-VA): 'Als onze coalitiepartners echt zeggen dat dit door onze vicepremier goedgekeurd is, dan moeten ze ons maar eens de notulen tonen van die ministerraad. Of worden dit soort beslissingen genomen zonder dat onze vicepremier aanwezig is?'

De Roover zei ook in Terzake dat hij dit de premier niet eens verwijt. 'De premier dacht allicht dat België het pact steunt omdat België dat soort internationale teksten in het verleden altijd al heeft gesteund. Wij zijn immers brave jongens in de wereld.' Maar de N-VA breekt met die volgzame traditie, zegt De Roover. 'We willen niet over vijf jaar geconfronteerd worden met het resultaat van wat we nu onder de mat snel zouden moeten goedkeuren. Ja, we willen internationaal nog samenwerken, maar we staan evengoed op onze soevereiniteit.' 

Is de val van de regering afgewend? Chef politiek Jan-Frederik Abbeloos analyseert.

 

Op Radio 1 beklemtoonde Dewael eerder woensdagavond dat er ook overleg is geweest over het pact met de deelstaten. In het pact staan immers passages die de bevoegdheid zijn van Vlaanderen. Ook Bourgeois heeft groen licht gegeven, aldus Dewael. Iets wat de Vlaamse regering trouwens niet tegenspreekt.

Bourgeois kreeg vorige woensdag vragen over het Migratiepact in het Vlaams Parlement. Hij stelde er dat het pact spreekt over 'het belang van inburgering, het belang van taalverwerving, het verwerven van sociale normen die de samenleving regelen, de nadruk op rechten en plichten, ook als het gaat om onderwijs of toeleiding tot een job'. Maar volgens Bourgeois zijn er op dat vlak 'geen problemen met de Vlaamse bevoegdheden'. 'We hebben dat laten screenen en er zijn geen problemen. Anders hadden we dat wel aan federale regering laten weten', zei de minister-president toen. 

Dit betekent volgens Bourgeois niet dat er geen problemen met het pact zouden zijn, enkel dat er wat de Vlaamse bevoegdheden betreft, geen problemen stellen. 'Maar de meest cruciale bevoegdheden inzake asiel en migratie zijn federale bevoegdheden en daar kan de Vlaamse regering zich niet over uitspreken. Die discussie moet in de schoot van de federale regering gevoerd worden.'