Het Vlaams Parlement heeft woensdag urenlang gedebatteerd over de vraag waarom België tegen een scherpere Europese doelstelling op het vlak van energie-efficiëntie heeft gestemd. Terwijl Vlaams minister-president Geert Bourgeois de kritiek van de oppositie niet pikte, moest minister van Energie Bart Tommelein toegeven dat hij 'niet zo gelukkig' is met de Belgische tegenstem.

De Europese lidstaten en het Europees Parlement stemden er dinsdag formeel mee in dat de Europese Unie tegen 2030 een derde van haar energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet halen, terwijl ze dan ook 32,5 procent minder energie moet verbruiken.

Als een van de weinige lidstaten stemde België echter tegen die energie-efficiëntierichtlijn, en dat stuit op onbegrip. In het Vlaams Parlement is woensdag urenlang gedebatteerd over de Belgische tegenstem en over het Vlaamse standpunt. Dat ook Vlaanderen zich blijkbaar verzet heeft tegen die scherpere ambitie, is volgens Groen een bewijs dat de Vlaamse regering 'geen ambitieus klimaatbeleid' voert. Ook SP.A noemde de houding van België en Vlaanderen 'onbegrijpelijk' en stelt dat de daden van de regering haaks staan op de gemaakte beloftes op het vlak van klimaat en energie.

Maar ook binnen de meerderheid is niet iedereen gelukkig met die neen-stem. Open VLD spreekt zelfs van 'een blamage'. 'Ik had het liever anders gezien. Dat we quasi als enige land tegen gestemd hebben, daar ben ik niet zo gelukkig mee', zo sprak Open VLD-minister Bart Tommelein.

Bang voor boetes

Vlaams minister-president Geert Bourgeois counterde dan weer de kritiek van de oppositie. Hij verduidelijkte eerst dat niet alleen Vlaanderen, maar ook de andere gewesten en het federale niveau tegen waren. 'Als België heeft tegengestemd dan is dat omdat alle entiteiten - federaal en de drie gewesten - een “neen” uitgebracht hebben’, zei hij tijdens het debat. ‘Anders kan de vertegenwoordiger van België niet tegenstemmen.’

Bourgeois hamerde er verder op dat de maatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen en van plan is te nemen 'enorm verregaand' zijn. Dat Vlaanderen zich toch heeft verzet tegen de scherpere doelstelling op het vlak van energie-efficiëntie heeft volgens hem te maken met het feit dat Vlaanderen zich niet wil engageren tot beloftes die ze misschien niet kan waarmaken, zeker omdat er ook boetes staan op het niet halen van die doelstellingen. 'Liever beloven we minder en doen we meer, dan dat we de hogere beloftes niet kunnen waarmaken', zei N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele.

Naast België keurde enkel Tsjechië de nieuwe Europese energie-efficiëntierichtlijn af. Op die tegenstem kwam veel kritiek, nadat afgelopen weekend 65.000 mensen op straat zijn gekomen voor een beter klimaatbeleid.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig