Wallonië kleedt zijn provincies helemaal uit
Waals minister Valérie De Bue Foto: BELGA

De Waalse regering heeft woensdag een voorontwerp van decreet goedgekeurd dat een hele resem bevoegdheden van de provincies overhevelt naar het gewest.

Onder meer de financiering van hulpverleningszones, de restauratie van geclassificeerde gebouwen en promotie van toerisme gaan over van de provincies naar het gewest. Dat kondigde bevoegd Waals minister Valérie De Bue (MR) aan.

Wallonië zet zo een ‘eerste concrete stap op de weg die zal leiden naar de onafwendbare afschaffing van de provincies’, zegt De Bue. ‘Deze regering wil de situatie duidelijker maken en de transfer van bevoegdheden past in dat kader.

De hervorming zou een aantal praktische gevolgen hebben. Zo moet het Waals Gewest dan zelf de subsidies voor hulpverleningszones doorstorten aan de gemeenten, terwijl die bevoegdheid nu bij de provincies ligt. Bovendien moet ze dan de volledige restauratie van geclassificeerde gebouwen op zich nemen, terwijl ze nu maar 95 procent van de kostprijs draagt.

Het voorontwerp van het decreet moet nu wel nog in het Waals Parlement passeren. De minister beloofde met alle betrokken partijen te overleggen en de hervorming pas door te voeren na een overgangsperiode van twee jaar.

En in Vlaanderen?

In Vlaanderen zijn de provincies sinds begin dit jaar hun persoonsgebonden bevoegdheden kwijt zoals sport, jeugd, cultuur en welzijn. De provincies zijn bij ons wel nog bevoegd voor provinciedomeinen, fietsroutes, waterwegen, natuurgebieden, ruimtelijke ordening en de coördinatie van beleid rond economie en werkgelegenheid. Ook het provinciaal onderwijs bestaat nog in Vlaanderen.