Zeven plannen die ten onder dreigen te gaan als de regering valt
Premier Charles Michel Foto: Photo News

Als de federale ­regering valt, dreigt een reeks plannen en wetsontwerpen mee ten onder te gaan. De kans dat deze het nog redden, verschilt van geval tot geval.

De begroting 2019 is een van de meer opvallende ontwerpen die de federale regering nog in het parlement liggen heeft. Aangezien de huidige meerderheidspartijen die begroting hebben opgesteld, is het logisch dat ze die na de val van de regering steunen. Lukt dat niet, dan moet er met voorlopige twaalfden worden gewerkt.

1. Werklozen

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) werkt nog aan een ­besluit om werklozen aan het begin van hun werkloosheid meer stempelgeld te geven, om de uitkering daarna sterker te verlagen. Die degressiviteit van de werkloosheid, een deel van het Zomerakkoord, is nog niet uitgevoerd.

2. Energienorm

Een energienorm moet voorkomen dat bedrijven een hogere prijs voor elektriciteit betalen dan in de buurlanden. Na de val van de regering dreigt dat plan te sneuvelen. Zo komt de steun voor gascentrales uit het Energiepact in gevaar.

3. Mobiliteitsbudget

Het wetsontwerp over de invoering van het mobiliteitsbudget is klaar. Aangezien partijen van meerderheid en oppositie erachter staan, maakt het wel een kans.

4. Pensioenen

Verschillende besluiten en wetsontwerpen die de pensioenen moeten verhogen, komen in het gedrang, nog los van de discussie over de zware beroepen.

5. Ziekenhuisfinanciering

De wet over de ziekenhuisfinanciering is nog een langdurig project dat niet is afgewerkt. Het werk van minister van Sociale Zaken Maggie de Block (Open VLD) dreigt verloren te gaan. Haar plannen om de RSZ-regeling voor voetballers aan te passen eveneens.

6. Migratiewetboek

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maakte bij zijn aantreden van een nieuw migratiewetboek zijn prioriteit. Er ligt er nog altijd geen op tafel.

7. Staatshervorming

En dan is er de verklaring tot herziening van de Grondwet, die de procedure voor een staatshervorming inleidt. Na een val van de regering dreigt een staatshervorming de komende vijf jaar uitgesloten.