N-VA laat zich niet zomaar uit de federale regering zetten en blijft erop hameren dat premier Michel alleen naar de VN-top kan als hij de steun van de volledige regering heeft.

Voor N-VA-fractieleider Peter De Roover is ‘een niet-bindend pact’ zoals het VN-Migratiepact geen goede reden om de regering stop te zetten.  ‘N-VA gaat doorwerken op alle goede dossiers.’ Maar tegelijkertijd blijft zijn partij bij haar verzet tegen het pact, en vindt hij dat premier Charles Michel (MR) alleen naar Marrakech kan vertrekken als hij de steun van de voltallige regering heeft, in consensus en collegiaal.

De resolutie die MR, Open VLD en CD&V willen goedkeuren om Michel in staat te stellen naar Marrakech af te reizen, verandert daar volgens hem niets aan. ‘Een resolutie is allemaal heel mooi, maar alleen een peiling van standpunten. De regering moet dat beslissen.’

Steun van volledige regering

N-VA laat zich dus niet zomaar uit de federale regering zetten en blijft erop hameren dat Michel alleen naar de VN-top kan als hij de steun van de volledige regering heeft. Intussen zitten MR, Open VLD en CD&V wel apart samen om over een amendement op de resolutie van CDH en de groenen te onderhandelen. Later zouden ook de oppositiepartijen daarbij worden betrokken. De commissie Buitenlandse Zaken is geschorst tot 13.30 uur.