Ngo’s naar Raad van State tegen limiet van 50 asielaanvragen per dag: ‘Extreme willekeur’
Foto: Photo News

Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zes andere ngo’s stappen naar de Raad van State tegen de beslissing om het aantal asielaanvragen te beperken tot 50 per dag. ‘De limiet handhaven is spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen.’

Het gaat om een maatregel die staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) een tweetal weken geleden heeft ingevoerd. ‘Dit is een politieke beslissing die een onwettige praktijk installeert. Het gaat in tegen nationale wetgeving en Europese richtlijnen’, zegt Charlotte Vandycke, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Volgens Vandycke worden mensen zonder uitleg geweigerd. ‘We hebben bewijzen van mensen die zich zes of zeven dagen na elkaar zijn gaan aanmelden, maar telkens zonder uitleg wandelen worden gestuurd. We hebben de situatie ook laten vaststellen door een deurwaarder.’

Willekeur

Volgens staatssecretaris Francken krijgen gezinnen en kwetsbare groepen zoals kinderen, minderjarigen, ouderen en zieken voorrang. ‘Dat is absoluut onwaar. Er zijn al baby’s en zieken die geconfronteerd werden met een gesloten deur. Er heerst extreme willekeur’, aldus Vandycke. Volgens haar is de praktijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel en met het grondwettelijke recht op een menswaardig bestaan. ‘Elke asielzoeker die zich aanmeldt moet menswaardig worden opgevangen’, aldus Vandycke.

Volgens Vandycke zijn de asielzoekers de dupe van een politieke beslissing. ‘Deze situatie is niet houdbaar. Men laat zeer kwetsbare mensen in de kou staan. De situatie is echt explosief. En als de limiet gehandhaafd blijft, zal de situatie enkel nog verslechteren’, meent Vandycke.

De limiet van 50 asielaanvragen per dag handhaven is volgens de ngo’s niet alleen ‘onwettig’, maar komt ook neer op ‘het spelen met de gezondheid van kwetsbare mensen’.

Organisaties

De zeven ngo’s die het verzoekschrift indienen bij de Raad van State zijn: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers (C.I.R.E.), Nansen vzw, La Ligue des droit de l’homme, Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés, Dokters van de Wereld/Médecins du Monde en Médecins Sans Frontières (MSF).

Het kabinet van staatssecretaris Francken heeft het verzoekschrift ontvangen en onderzoekt het. ‘Uiteraard zullen we ons verweren’, klinkt het.