Nederlandse motivatiegoeroe die naar rechter trok om 20 jaar jonger te worden, blijft even oud
Foto: kh

De Nederlandse ‘positiviteitsgoeroe’ Emile Ratelband blijft 69 jaar. De tv-figuur trok naar de rechter om zijn leeftijd officieel twintig jaar te verlagen, maar hij kreeg nul op het rekest. De rechtbank oordeelde dat Ratelbands leeftijd die in zijn paspoort staat, gehandhaafd blijft.

Dat Emile – 'tsjaka' – Ratelband, de Nederlandse motivatiegoeroe annex bewustzijnsverruimer, prettig gestoord is, was bekend. Maar zijn jongste stunt was wel heel opmerkelijk. Ratelband wilde via de rechtbank bekomen dat hij zijn officiële geboortedatum mag veranderen. Ratelband is 69, maar hij voelt zich minstens twintig jaar jonger. Daarom moest dat ook zo opgetekend worden in zijn paspoort.

Ratelband vond dat hij een zaak had. De mens in de 21ste eeuw is immers volledig vrij zijn identiteit te bepalen. Zelfs wie als man geboren wordt, kan nu vrouw worden. Voor de rechtbank verklaarde hij eerder dat hij lijdt onder zijn officiële leeftijd. ‘Ik wil erkend hebben dat ik me er niet goed bij voel.’ En de consequenties neemt hij er graag bij: hij zal geen aanspraak maken op een pensioen.

‘Vrij om zich twintig jaar jonger te voelen’

De ‘bewustzijnsverruimer’ vond echter geen gehoor bij de rechtbank. Die oordeelde maandag dat Ratelband zijn leeftijd in zijn paspoort zal behouden. De rechtbank ziet in de argumenten van Ratelband geen aanleiding om nieuwe jurisprudentie te maken. ‘Vooral omdat aan leeftijd allerlei rechten en plichten, zoals stemrecht en leerplicht, zijn verbonden terwijl dat bij naam- en geslachtswijziging niet zo is. Die leeftijdsgrenzen zouden bij toewijzing van Ratelbands verzoek hun betekenis verliezen’, valt te lezen in het vonnis.

‘Het staat Ratelband vrij zich twintig jaar jonger te voelen en daarnaar te handelen’, aldus de familierechter. ‘Aanpassing van zijn geboortedatum zou betekenen dat er twintig jaar verdwijnen in de registers van de burgerlijke stand. Dat zou allerlei ongewenste juridische en maatschappelijke gevolgen hebben. Het belang van registers die juiste feitelijke informatie bevatten, moet vooropstaan.’