Hoe milieuvriendelijk is ‘blauwe diesel’?
Archiefbeeld Foto: DPA

Gele hesjes klagen over de hoge dieselprijzen, waardoor sommige tankstations particulieren rode diesel laten tanken. Het is goedkoper en even efficiënt als gewone diesel, maar het is ook illegaal. Brandstofhandelaars schuiven ‘blauwe diesel’ naar voor als milieuvriendelijker alternatief, maar klopt dat ook?

In Nederland kan de dieselrijder ‘blauwe diesel’ tanken. Dat is een brandstof op basis van plantaardige olie of afvalstoffen die behandeld werd met waterstof. Het is de eerste biobrandstof die niet moet worden gemengd met fossiele diesel en waarbij de wagen niet aangepast moet worden. 

Volgens Johan Mattart, algemeen directeur van De Belgische Federatie der Brandstofhandelaars (Brafco), is die diesel ook milieuvriendelijker. ‘We begrijpen niet dat de overheid “blauwe diesel” even streng belast als gewone diesel’, zegt hij. ‘Doordat hij koolstofarm is, stoot je tot 90 procent minder CO2 uit. De diesel scoort ook goed op vlak van fijn stof en NOx. Bovendien wordt CNG (fossiele brandstof) vrijgesteld van accijnzen, en HVO niet. We begrijpen dus niet waarom de overheid zo’n goed product even streng belast als fossiele diesel.’

Gele hesjes

Nederland voorziet wel in een voorkeurstarief voor HVO (Hydrotreated Vegetable Oils), maar België niet. ‘Daardoor kost "blauwe diesel" in ons land 75 eurocent per liter meer dan fossiele diesel. Als hij zo zwaar wordt belast, zal die diesel nooit verkopen’, zegt Mattart. ‘Het product kan in België alleen een toekomst hebben als de overheid accijnsvrijstellingen of een accijnsverlaging invoert. Als men het product een kans wil geven en iets milieuvriendelijks wil ondernemen omtrent energie in transport dan moeten er stappen worden ondernomen.’

Brafco haalt aan dat de overheid tegen de ‘gele hesjes’ zei dat de belastingen op diesel werden opgetrokken omdat diesel vervuilend is. Maar volgens Mattart werden alle belastingen opgetrokken. ‘Ook de accijnzen op hernieuwbare diesel werden opgetrokken tot aan de hoogste accijnstarieven. Daar is het milieuargument ver te zoeken.’ Brafco vraagt de overheid om met de brandstofsector aan tafel te zitten om een nieuw beleid uit te tekenen.

Te weinig afval

Is HVO nu echt milieuvriendelijker dan fossiele diesel? Transport and Environment, de koepelorganisatie van Bond Beter Leefmilieu, antwoordt genuanceerd. ‘Het hangt ervan af wat je gebruikt om de "blauwe diesel" te maken’, zegt Jori Sihvonen. ‘Op basis van afvalstoffen, zoals gebruikte frituurolie, is HVO goed. Het probleem is dat er te weinig afval is om veel biodiesel te maken. Op basis van plantaardige oliën, zoals palmolie, is HVO slechter voor het milieu dan gewone diesel. Je hebt veel land nodig om de gewassen te verbouwen en er is veel energie nodig om de gewassen te kweken. Doordat er zo veel landbouwgrond nodig is ga je druk leggen op land, wat ontbossing stimuleert. Meer dan de helft van geïmporteerde palmolie komt terecht in diesel.’

Biodiesel wordt verplicht bijgemengd bij fossiele diesel, tot een maximum van 7 procent. Europa wil tussen 2023 en 2030 biodiesel op basis van palmolie uitfaseren.