Politicologen lanceren oproep om over betere grondwet na te denken
Dave Sinardet is een van de initiatiefnemers. Foto: pol de wilde - corelio

Vijf politicologen en grondwetspecialisten lanceren in de aanloop naar de verkiezingen van mei een forum over de grondwetsherziening, ‘Welke grondwet na 2019?’. De initiatiefnemers zijn Dave Sinardet (VUB), Toon Moonen (UGent), Frédéric Bouhon (ULiège), Mathias El Berhoumi (USL-B) en Celine Romainville (UCLouvain).

In april 2019 moeten de regering, Kamer en Senaat een verklaring tot herziening van de Grondwet goedkeuren, die bepaalt welke grondwetsartikelen tijdens de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd. Vaak luidt de kritiek dat dit amateuristisch en ondoordacht gebeurt. Daarom willen de academici het debat openen over de lacunes, anachronismen en disfuncties die in de Grondwet zitten en hoe die opgelost kunnen worden.

Daarvoor willen ze een forum organiseren om aan grondwetspecialisten en politicologen te vragen waar zij lacunes en problemen zien in de huidige grondwet met als bedoeling dat dit concrete voorstellen tot verbetering oplevert.

De voorstellen van bijdragen kunnen in het Frans of het Nederlands worden ingestuurd tegen 10 december naar toon.moonen@ugent.be, dave.sinardet@vub.be, f.bouhon@uliege.be, mathias.elberhoumi@usaintlouis.be of celine.romainville@uclouvain.be. De voorstellen mogen hoogstens 300 woorden tellen.

Seminaries en syntheserapport

De ingezonden voorstellen zullen besproken worden op twee seminaries. Op 11 januari komen de teksten aan bod over de hervorming van het federale systeem en enkele transversale grondwettelijke vraagstukken, zoals de federale kieskring, de afschaffing van de gemeenschappen, de fusie van de Brusselse gemeenten en de overheveling van hun bevoegdheden naar het gewest, de primauteit van de federale overheid bij concurrerende bevoegdheden, en artikel 195 over de procedure van de wijziging van de grondwet. Op 25 januari gaat het over de grondrechten - erediensten, rechten van vreemdelingen, preambule over de waarden van de staat,... - en de verschillende politieke organisatievormen - parlementaire immuniteit, de stemplicht, de rol van de premier, … . De seminaries vinden plaats in het Paleis der Academiën in Brussel, telkens van 14 tot 18 uur.

Op 25 februari volgt van 14 tot 17 uur dan het slotevenement, waar ook de politieke partijen worden uitgenodigd. De organisatoren zullen dan een syntheserapport voorstellen over de verschillende voorstellen.