N-VA waarschuwt voor de val van de regering, MR countert
Foto: BART DEWAELE

Indien andere meerderheidspartijen de resoluties van de oppositie over het VN-Migratiepact mee goedkeuren, dan trekken die partijen de stekker uit de regering. Dat vindt de N-VA. De MR antwoordt dat N-VA het probleem is.

In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken liggen twee resoluties van de oppositie op tafel waarin de regering wordt opgeroepen het VN-migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen. Volgende week komen enkele experten hun visie over de tekst geven, maar nadien start de bespreking en stemming, waarbij ook al wordt gemikt op een eindbespreking in de plenaire Kamer op donderdag.

Dat betekent dat het voor premier Charles Michel stilaan kort dag wordt om een akkoord binnen zijn regering te bereiken. Zoals bekend staat N-VA lijnrecht tegenover coalitiepartners MR, CD&V en Open Vld in zijn verzet. Het is zeer de vraag hoe de drie partners zich zullen gedragen indien het tot een stemming komt over de resoluties.

In de Kamer vandaag riep Groen op om de resoluties goed te keuren met een wisselmeerderheid. Groen, de SP.A en de PS gaan die stemmen met plezier leveren, zei Wouter de Vriendt.

De Roover gooide die piste alvast keihard in de prullenmand. ‘Dan denk ik dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt. Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering duwt’, stelde hij.

Meteen wijst de fractieleider van N-VA de verantwoordelijkheid voor een eventuele val van de regering in geval van een wisselmeerderheid van de hand. ‘Ik denk dat die dan de stekker er uit trekt, niet wij’, onderstreepte De Roover. ‘Wie met andere meerderheden werkt, die zegt eigenlijk dat deze regering in deze zaak niet meer telt. Die zegt eigenlijk dat deze coalitie geen rekening houdt met een belangrijke coalitiepartner.’

Gisteren zei De Roover trouwens al aan De Standaard dat ‘Marrakech niet kan worden gesteund door een regering waar de N-VA deel uitmaakt.’ En ook toen legde hij de verantwoordelijkheid bij de andere meerderheidspartijen: ‘Wij willen graag verder regeren, er ligt nog heel wat werk op de plank. Binnen de regering is altijd af­gesproken dat wat niet in het regeerakkoord staat alleen beslist wordt als we het alle vier eens zijn. Dat is niet het geval voor dit pact. Wij zijn hiervoor geen vragende partij. Laat ons dat dan gewoon links leggen en verder regeren.’

Reactie MR

Premier Michel zelf zei in de Kamer dat hij nog steeds een oplossing zoekt. Hij belooft 'op het juiste moment' met een voorstel naar het kernkabinet te zullen stappen.

De fractieleider van de MR  in de Kamer, David Clarinval, wijst intussen de N-VA-opmerkingen over de val van de regering van de hand. 'Als er volgende week een probleem rijst, is dat niet omdat er een wisselmeerderheid zou komen, maar omdat N-VA van gedacht is veranderd, zonder twijfel onder druk van Vlaams Belang.' 

'De realiteit is niet zoals mijnheer De Roover ze beschrijft. Er heeft een kentering plaatsgevonden bij N-VA. Twee jaar lang werd de tekst onderhandeld en N-VA heeft nooit tegenstand geuit. We hebben daarvan bewijs, de documenten tonen het aan. Toen de eerste minister zich uitsprak voor de Verenigde Naties had hij daarvoor het akkoord van de vier meerderheidspartijen.'

MR blijft dus bij zijn standpunt en steunt het migratiepact. 'Het is het kader voor een strenge, maar menselijke politiek, zoals wij het willen', zegt de fractieleider.

Nederland keurt goed (met bijgevoegde verklaring)

In de Nederlandse regering is intussen overeenstemming over een stemverklaring om bij het VN-migratiepact te schrijven. Met de stemverklaring wil de regering-Rutte benadrukken dat het VN-pact over migratie niet juridisch bindend is.