Een op de vijf Antwerpse agenten slachtoffer van pesten
Foto: BELGA

Net geen een op de vijf Antwerpse agenten zegt slachtoffer te zijn van pesten op de werkvloer. Dat bericht Gazet van Antwerpen op basis van een integriteitsstudie bij de Antwerpse politie. De studie werd uitgevoerd door het Instituut voor Criminologie (LINC) van de KU Leuven. De resultaten liggen volgens de onderzoekers in lijn met andere korpsen.

Van de Antwerpse agenten zegt 18,2 procent dat collega’s wel eens processen-verbaal opstellen voor banale overtredingen om goede cijfers te kunnen voorleggen. Op de vraag of de politieman of -vrouw dit zelf ook zou doen, bevestigt 7,5 procent dit minstens eenmaal te hebben gedaan het afgelopen jaar.

Voorts geven 53 respondenten aan dat ze het afgelopen jaar minstens eenmaal vertrouwelijke informatie hebben doorgegeven aan familie en kennissen buiten het korps. Een vijfde geeft aan dat iemand van zijn of haar dienst al eens een cadeau van een waarde onder de 25 euro heeft ontvangen.

Verdachten onder druk zetten om een bekentenis los te krijgen, werd door 28 agenten toegepast en 13 gaven toe ook geweld gebruikt te hebben. 5,5 procent van de agenten geeft toe strafbare feiten te hebben gezwegen.

Een op de tien zegt dat de directe chef niet het goede voorbeeld geeft. Slechts 41,4 procent gaat akkoord met de stelling dat er voldoende controle is op inbreuken en niet-integer gedrag.