Crevits: Staatsveiligheid vroeg nooit dringende controle van salafistisch thuisonderwijs
De Grote Moskee in Brussel wordt gezien als een bron van salafisme in ons land. Foto: Dieter Telemans

Twintig procent van de ouders van kinderen die zijn ingeschreven voor thuisonderwijs, zou volgens de inlichtingendienst banden hebben met extremistische groeperingen. Thuisonderwijs kan op vraag van politie, parket, staatsveiligheid of het CLB aan controle worden onderworpen, zo reageert minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

De Staatsveiligheid waarschuwt in haar activiteitenverslag van het jaar 2017 voor het offensief dat ‘internationale salafistische netwerken hebben ingezet op het onderwijs’. Dat gebeurt door scholen of onderwijsstructuren te financieren, maar ook door salafistisch geïnspireerde lessen te ontwikkelen. Zo kwam onder andere de Brusselse Grote Moskee in opspraak. 

Thuisonderwijs

Maar de Veiligheid van de Staat wijst vooral het thuisonderwijs met de vinger. De dienst stelt vast dat 20 procent van de ouders die hun kinderen ingeschreven hebben voor thuisonderwijs banden heeft met extremistische groeperingen. 

In een reactie laat minister Crevits weten dat de onderwijsinspectie op vraag van politie, parket, staatsveiligheid of CLB altijd een dringende controle kan uitvoeren bij 'zorgwekkende signalen'. Tussen onderwijs en de Staatsveiligheid is eerder al een protocol afgesloten om gegevens uit te wisselen. Op basis daarvan heeft de Staatsveiligheid de voorbije schooljaren gegevens over individueel huisonderwijs opgevraagd en gekregen.

Dringende controles vragen heeft de Staatsveiligheid evenwel nog nooit gedaan, zegt Crevits. 'Als de staatsveiligheid bezorgd is over bepaalde gevallen van huisonderwijs, moet ze dat dan ook doorgeven zodat de onderwijsinspectie die gevallen grondig kan onderzoeken,' zegt ze ook.

De minister van onderwijs wijst erop dat de onderwijsinspectie controleert of de kwaliteit van het gegeven huisonderwijs voldoet. Zo wordt elke leerling in het individueel huisonderwijs om de 2 à 3 jaar gecontroleerd door de onderwijsinspectie. In een schoolloopbaan wordt een leerling dus gemiddeld tot zes keer gecontroleerd. 

Vooral salafistische ouders

In zijn activiteitenverslag van het jaar 2017 stelt de Staasveiligheid dat vooral pubermeisjes met salafistische ouders worden weggehaald uit het traditioneel onderwijs.

De Staatsveiligheid geeft aan dat het niet altijd mogelijk is om te bepalen of de keuze voor thuisonderwijs het gevolg is van extreme overtuigingen maar vindt dat de potentiële dreiging ernstig moet worden genomen. Ook al omdat het doelpubliek fragiel en gevoelig is.

Salafisme blijft sowieso de gevaarlijkste vorm van extremisme in de ogen van de Staatsveiligheid.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig