Stafchef Belgisch leger wil defensiebudget verhogen
Generaal Marc Compernol Foto: Photo News

Voor generaal Marc Compernol, de stafchef (CHOD) van het Belgische leger, is het duidelijk. De volgende federale regering moet het budget van Defensie verhogen. Dat zowel om de ‘strategische visie’ vorm te geven die in 2016 door de regering-Michel werd uitgetekend als om de engagementen die tegenover de NAVO werden aangegaan, na te komen.

Compernol sprak maandag op de conferentie ‘Regenerating Belgian Defence’ in Brussel. Hij had het over de strategische visie die de toekomst van Defensie vastlegt tot 2030. Volgens de visie worden het aantal effectieven afgebouwd tot 25.000 maar moet er tegelijk geïnvesteerd worden in materieel. ‘Bij de opmaak is uitgegaan van de lineaire verhoging van het budget tussen 2019 en 2030, maar werd abstractie gemaakt van de financiering van de grote investeringen’, zegt Compernol.

De meerderheidspartijen kwamen twee jaar geleden overeen dat de uitgaven voor Defensie moeten stijgen van 0,9 procent van het bbp naar 1,3 procent in 2030.