Moet ik de effectentaks zelf aangeven of kies ik voor opt-in bij de bank?
Foto: photo news
Ik bezit voor meer dan 500.000 euro aan beleggingen die verspreid zijn over verschillende effectenrekeningen. De bank zal niet automatisch effectentaks inhouden. Wat is beter: effectentaks betalen via de bank (opt-in) of mijn beleggingen zelf aangeven?

De concrete modaliteiten voor een persoonlijke aangifte zijn nog niet bekend. Het modelformulier (zowel elektronisch als op papier) moet nog gepubliceerd worden op de site van de FOD Financiën. Dat ...