Sector rekrutering groeit fors
Foto: Jobat.be
De sector recruitment, search & selection zit in de lift. In de eerste helft van 2018 nam het aantal geplaatste kandidaten toe met 16,75 procent. De cijfers komen van Federgon, de federatie van de HR-dienstverleners. Toch zijn er uitdagingen.

Uit deze cijfers blijkt dat de rekruteringssector het groeipad, dat van start ging eind 2014, alvast verder zet. Bedrijven doen in tijden van schaarste in toenemende mate een beroep op professionele partners om het juiste talent te zoeken, te screenen en te rekruteren.

De sector profiteert hierbij van een stijgende vraag naar talent bij de bedrijven. Deze vraag is deels conjunctuurgebonden, maar ook demografische ontwikkelingen (lees: de vergrijzing), hebben hun invloed via een toenemende vervangingsvraag.

Houdt groei aan?

De vraag is of de sector ook de komende maanden en jaren deze stevige groei zal kunnen aanhouden? “Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig”, meent Paul Verschueren, directeur research & economic affairs bij Federgon. “Ook voor onze bedrijven is de krapte op de arbeidsmarkt een hele uitdaging.”

Bovendien, zo bleek uit een eerdere rondvraag van Federgon, zijn de bedrijven uit deze sector zich bewust van de digitale uitdagingen die op hen afkomen. “In de mate dat digitale tools vandaag de efficiëntie en snelheid van procedures ondersteunen, zijn zij een gewaardeerd instrument in een performantere dienstverlening en de strijd tegen schaarste”, verduidelijkt Paul Verschueren.

Lees verder:

>

>

>