CM vraagt volledig alcoholverbod voor minderjarigen na trieste recordcijfers
Foto: Liesbeth Gaethofs
In 2017 belandden 2.334 jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis nadat ze te veel gedronken hadden. Dat is het hoogste cijfer in tien jaar tijd, en een duidelijke stijging ten opzichte van 2016. De CM roept op tot een absoluut alcoholverbod bij jongeren.

Tussen 2014 en 2016 daalden de cijfers van het aantal minderjarigen dat in het ziekenhuis belandde door het drinken van alcohol. Maar uit cijfers van de mutualiteiten blijkt dat er in 2017 opnieuw een recordaantal van 2.334 jongeren moest worden opgenomen op. Het gaat om een stijging van 8 procent tegenover 2016, toen het over 2.161 jongeren ging.

Ook in de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar neemt het alcoholmisbruik toe, van 11.325 gevallen in 2016 naar 11.554 in 2017. Het gaat om een toename van ruim 2 procent in een jaar tijd.

‘Alcoholmisbruik op jonge leeftijd is allerminst onschuldig’, reageert Luc Van Gorp, voorzitter van de CM. ‘Het kan leiden tot hersenschade met zwakkere studieresultaten en minder kansen op de arbeidsmarkt als gevolg. Wie vroeg begint te drinken, gaat later ook meer alcohol gebruiken.’

Ook in de leeftijdscategorie tussen 18 en 29 jaar neemt het alcoholmisbruik toe. Hier is een stijging vna het aantal vastgestelde gevallen van 11.325 naar 11.554. Dat is een toename van ruim twee procent op een jaar tijd. Van Gorp noemt die stijging 'even verontrustend' als de toename bij de minderjarigen.

Verbod

Het ziekteverzekeringsfonds roept op om de leeftijdsgrens voor bier, wijn en schuimwijn op te trekken tot 18 jaar. ‘Ook de Hoge Gezondheidsraad en de VAD raden dat aan’, klinkt het. ‘De nieuwe cijfers over alcoholmisbruik tonen aan dat we er met sensibilisering alleen niet gaan komen.’

De organisatie wijst er ook op dat dit verbod in de meeste Europese landen al is ingevoerd. In 22 van de 28 lidstaten van de EU is de minimumleeftijd al vastgelegd op 18 jaar. ‘België blijft achter. ’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) stelde vorige maand nog voor om voor bier en wijn een uitzondering te maken, en toe te laten vanaf 16 jaar. Haar voorstel werd toegejuicht door Horeca Vlaanderen. 

Geografische verschillen

Er zijn opvallende geografische verschillen bij alcoholintoxicatie. Vooral in de Waalse provincies en West-Vlaanderen zijn er relatief veel gevallen van alcoholintoxicatie bij jongeren. Dat zijn net de provincies waar vaker alcohol-gerelateerde kankers voorkomen, zoals lever-, pancreas- en slokdarmkanker, merkt de CM ook op.