Verzet tegen uitkering voor wie maar één dag gewerkt heeft: 'Slechtste idee ooit'
Foto: BELGA

Het voorstel om werknemers uit andere EU-lidstaten al na één dag werken recht te geven op een werkloosheidsuitkering stuit op verzet.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil niet dat ‘werknemers uit andere EU-lidstaten die maar één dag gewerkt hebben in België al kunnen genieten van een Belgische werkloosheidsuitkering’. Hij zal zich daartegen verzetten binnen de Raad.

‘Het principe dat je eerst moet bijgedragen hebben voor je sociale rechten kan opnemen, is fundamenteel voor de stabiliteit van onze sociale zekerheid’, zegt Peeters. ‘De termijn van drie maanden die we nu hanteren, lijkt mij redelijk.’

Ook bij andere Vlaamse partijen stuit het voorstel van de commissie Werkgelegenheid in het Europees Parlement op verzet. ‘Ik wil de deur niet openzetten voor uitkeringsfraude’, zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open VLD). ‘Het voorstel van de commissie maakt het werk van controle- en inspectiediensten veel moeilijker.’

Ook regeringspartij N-VA is het niet eens met het standpunt van de commissie, die volgens haar aanleiding geeft tot ‘welvaartstoerisme’. Staatssecretaris Zuhal Demir noemt het op Twitter het ‘slechtste idee ooit’.

In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie - dat past in een verbeterde coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de verschillende lidstaten - werd een termijn van drie maanden naar voren geschoven. In de bevoegde commissie van het Europees Parlement stemde een meerderheid van de leden echter voor een verlaging van de termijn tot één dag.

Het voorstel heeft nog wel een lange weg te gaan. Het moet nog langs de plenaire vergadering, en het Europees Parlement moet nog onderhandelingen aanknopen met de lidstaten.