Eerste Belgische biomethaancentrale produceert groen gas met gft-afval
Foto: fvv

In Beerse is de gft-vergistingsinstallatie van de intercommunale IOK Afvalbeheer aangesloten op het aardgasnet. Met het groenten-, fruit- en tuinafval wordt in eerste instantie het equivalent van het aardgasverbruik van 250 gezinnen geproduceerd.

De eerste biomethaancentrale in België gebruikt het gft-afval van meer dan een half miljoen Kempenaren. Door dat afval te vergisten ontstaat onder andere biogas, dat wordt opgeschoond tot het aardgaskwaliteit heeft. In samenwerking met netwerkbeheerder Eandis wordt dat groen gas geïnjecteerd in het aardgasnet.

‘Groen gas uit gft is een duurzame en hernieuwbare energiebron’, zegt IOK-directeur Paul Macken. ‘Het is de bedoeling om op lange termijn het aandeel aan biomethaan te laten stijgen tot honderd procent of het equivalent van het jaarlijks aardgasverbruik van duizend gezinnen.’ Op dit moment is dat nog het equivalent van het verbruik van 250 gezinnen.

Het totale project, dat meegefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Efro) en de Vlaamse overheid, kost ruim 15,5 miljoen euro. Naast biogas wordt in de centrale ook compost geproduceerd met het gft-afval.