Geens verandert alimentatieregels
Foto: BELGAIMAGE
Moet je meebetalen voor het lidgeld van de voetbalclub of van het kot van je kind? Zulke vragen leiden vaak tot ruzies tussen ex-partners. Een nieuwe wet moet daar verandering in brengen. ‘Uniforme regels kunnen leiden tot minder conflicten’, zegt minister van Justitie Koen Geens in een persbericht.

Het maandelijkse onderhoudsgeld is bedoeld voor de verwachte uitgaven voor de kinderen zoals eten of kleren. Daarbovenop zijn er ook buitengewone kosten. Dat zijn onverwachte of uitzonderlijke uitgaven die niet onder de maandelijkse alimentatie vallen. De regering heeft een lijst opgesteld wat deze buitengewone kosten kunnen zijn om ruzies tussen ex-partners te verminderen. 

Buitengewone kosten kunnen onder andere medische kosten, kosten voor schoolactiviteiten of kosten eigen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe bril of rolstoel, maar evengoed therapie bij een psychiater, de huur van een kot of lessen om zich voor te bereiden op het rijexamen.

‘Scheiden doet vaak lijden, kinderen moeten daar de dupe niet van zijn. Justitie kan ervoor zorgen dat uniforme regels leiden tot minder conflicten’, zegt Geens.