‘Het is aan Michel om oplossing te zoeken’
Foto: belga
‘Het is aan de regeringsleider om een oplossing te zoeken’, zegt Theo Francken in een reactie op het feit dat de premier het been stijf houdt en het VN-migratiepact wil ondertekenen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken stelt vanmorgen in de Kamer zijn beleidsnota voor. Maar het is het VN-migratiepact dat de gemoederen verhit dezer dagen. Premier Charles Michel (MR) heeft intussen duidelijk laten verstaan dat hij het pact zal goedkeuren.

Hij heeft dat punt vorige week nog gemaakt tijdens een vergadering in aanwezigheid van N-VA vicepremier Jan Jambon. De N-VA is tegen het pact. ‘Het is aan de regeringsleider om een oplossing te zoeken’, zegt Francken waarbij hij de bal in het kamp van premier Charles Michel (MR) legt.

Hij wijst er ook op dat twee van de drie ontvangende continenten – Australië en de Verenigde Staten – het pact niet zullen goedkeuren. ‘En ook in Europa is er discussie.’ Als hem gezegd wordt dat hij geïsoleerd staat in de regering luidt het antwoord. ‘In de regering misschien wel, maar niet in Europa.’  

Francken ontkent ook dat hij twee jaar heeft liggen slapen terwijl de tekst diplomatiek werd voorbereid. ‘De werktekst was in januari klaar, dus geen twee jaar geleden’, zegt Francken. ‘Ik heb er onmiddellijk ernstige opmerkingen over gemaakt tijdens een informele top in Sofia. Maar dat was informeel, dus daar is geen verslag van.’ Hij geeft ook aan dat hij nadien nog opmerkingen heeft gemaakt.

‘Het is niet dat ik tegen internationale samenwerking ben. Samenwerking is absoluut noodzakelijk om een operationeel migratiebeleid te voeren. Er is geen enkele staatssecretaris die zoveel samenwerkingsakkoorden heeft gesloten om terugkeer mogelijk te maken. Ik was pas nog in Mauretanië. Maar het VN-migratiepact bevat verschillende problematische punten, zoals het gebrek aan duidelijk onderscheid tussen legale en illegale migratie, en de bepalingen over gezinshereniging en klimaatvluchtelingen.’

Francken geeft ook aan dat zijn partij in de toekomst verder wil gaan dan wat het regeerakkoord vandaag toelaat. Hij wil onder meer strengere regels over gezinshereniging.

De Wever

Tijdens het persmoment over de onderhandelingen in Antwerpen kreeg N-VA-voorzitter Bart De Wever de vraag of de federale regering kan vallen over het migratieakkoord. 'Dat is niet aan de orde', zei hij. Maar als premier Michel het akkoord toch tekent, 'dan hebben we een probleem. Ik ga nu geen verklaringen afleggen die het leven van de premier nog moeilijker maken.'