'Per vergissing' voor 23,9 miljoen euro aan boetes betaald in 2017: ‘sommigen storten het bedrag van hun gas- of elektriciteitsrekening’
Archiefbeeld Foto: Jimmy Kets

De FOD Justitie ontving vorig jaar op het speciale rekeningnummer waarop boetes moeten betaald worden 23,9 miljoen euro die niet gekoppeld konden worden aan een openstaande boete. Meestal omdat mensen geen of een verkeerde referentie gebruikten. In plaats van dat mensen het geld moeten terugvorderen als de vergissing aan het licht komt, zal de overheid ‘verstrooide’ mensen nu zelf contacteren en terugbetalen.

Christine Tytgat (69) uit Kortrijk betaalde voor ze op vakantie vertrok in mei nog snel een boete van 53 euro. Maar per vergissing vergat ze een komma te plaatsen en schreef ze 5.300 euro over. Zes maanden later wacht ze nog altijd op de 5.247 euro die te ze veel heeft betaald. En ze is niet de enige in dat geval.

‘Die manuele aanpassingen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Want dit duurde veel te lang. En het is geen alleenstaand geval. In het verleden zijn er nog al mensen geweest die hele grote bedragen per vergissing hebben overgeschreven en nadien veel te lang op hun centen moesten wachten. Vanaf nu werken we daarom op een andere manier. We draaien de rollen om. Mensen moeten niet meer bellen en schrijven om de vergissing recht te zetten’, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie.

‘Als we nu een bedrag gestort krijgen dat niet kan gekoppeld worden aan een openstaande boete, sturen we een brief in drie talen naar de persoon die het geld heeft gestort. Gaat het om een verkeersboete, verwijzen we naar onze website www.verkeersboetes.be en vragen we expliciet om de correcte referentie op te geven via een unieke code. Kan er binnen de tien dagen geen koppeling worden gemaakt van het betaalde bedrag, wordt het automatisch teruggestort. Dat betekent dan wel dat we de boete als onbetaald beschouwen tot wanneer er een correcte betaling met de juiste referentie is gebeurd.’

Verkeerd rekeningnummer

Daarmee wil de FOD Justitie af van de overlast die dat mee brengt voor de administratie. ‘Zonder die referentie weten we niet om welke boete het gaat. Sommigen storten ook per vergissing op een fout rekeningnummer. Ze betalen bijvoorbeeld hun gas- of elektriciteitsrekening op het rekeningnummer van de verkeersboetes. En wellicht omgekeerd. Of ze betalen verschillende boetes die ze nog hadden liggen in één keer en gebruiken bijvoorbeeld het referentienummer van de laatste boete. Ook zo een betaling wordt als ongeldig beschouwd.’

Het nieuwe systeem om mensen zelf te contacteren, is al operationeel. De automatische terugbetaling nog niet. ‘We zitten hier nog in een testfase omdat we zeker moeten zijn dat het voor honderd procent waterdicht is. Alleszins, maanden wachten om een foutief betaald bedrag terug te krijgen, behoort binnenkort tot het verleden’, verzekert Landtsheere.