Politici kritisch over relatie voetbal en banken
(V.l.n.r.) Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD), Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Foto: BELGA

Lionel Bajart (Open VLD) en Yves Evrard (MR) hebben vrijdag in de Senaat een voorstel ingediend dat de financiële relaties tussen de banken en hun klanten uit de voetbalsport wil laten doorlichten.

Bajart en Evrard willen op korte termijn een integriteitsonderzoek laten uitvoeren door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (het FSMA) bij de banken en de andere financiële dienstverleners. Zo willen ze duidelijk in kaart brengen welke transacties een risico met zich meebrengen.

Ze willen nagaan in welke mate de banken zich van de risico’s bewust zijn en of ze voldoende aandacht hebben voor ongepaste handelingen en transacties. Eenmaal deze doorlichting is afgerond wordt de opdracht gegeven aan het FSMA om duidelijk richtlijnen naar voor te schuiven over de omgang tussen de banken en de voetbalsport.

Grote bedragen

‘Het probleem kennen we vandaag jammer genoeg allemaal: door de grote bedragen die soms omgaan in de voetbalsport is er een verhoogd risico op malafide handelingen. Wat ons betreft is dit het schandaal te veel’, verklaart Bajart. ‘Door het verscherpte toezicht op de geldstromen, gekoppeld aan concrete richtlijnen naar controle toe, stoppen we de malafide tussenpersonen.’

‘Voetbalfraude raakt iedereen’, vervolgt Evrard. ‘Van de bestuurders in de grote internationale clubs uit eerste klasse tot de jeugdspelers bij lokale clubs in derde provinciaal. Wij willen het geschonden vertrouwen herstellen in de voetbalsport voor de vele supporters.’

Niet iedereen staat op dezelfde lijn

Dinsdag werden minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al in de kamercommissie kritisch ondervraagd door een volle zaal met bezorgde parlementsleden.

Aan de linkerzijde pleitten zowel SP.A als CD&V ervoor om de fiscale en sociale voordelen van het profvoetbal af te schaffen of toch minstens grondig te herbekijken. De rechterzijde was voorzichtiger. Lachaert (eveneens Open VLD) waarschuwde uitdrukkelijk voor overhaasting, maar niets doen was ook voor hem geen optie meer. ‘We mogen nu niet blind ingrijpen om dan over drie jaar vast te stellen dat er in Vlaanderen geen topsport meer is. Maar als de voetbalwereld niet zelf op ernstige manier schoon schip maakt, dan legt ze zelf de basis voor afschaffing van alle (para)fiscale voordelen’, waarschuwde hij Marc Coucke en de Profliga.

Minister van Overtveldt waarschuwde ook dat er voorzichtig moet worden omgegaan met eventuele wijzigingen van het sociaal statuut, waarbij meer cijfers en cijferwerk nodig zijn. Maar indien nodig zal de politiek wel ingrijpen, vooral als het gaat om mensenhandel te voorkomen, de fiscale fraude in het voetbal en het stimuleren van een transparante jeugdwerking.

Nederland

In Nederland werd een gelijkaardige doorlichting doorgevoerd in 2016. Deze kordate aanpak bracht diverse wanpraktijken aan het licht. In een tweede fase werden controlemaatregelen uitgevaardigd voor de toekomst.

Uit het Nederlandse onderzoek bleken de onderzochte banken niet altijd een klantenonderzoek te hebben gevoerd dat paste bij het risico. Er kwamen ook enkele types transacties naar voor die een versterkt toezicht vereisen.

De liberalen verwijzen expliciet naar enkele richtlijnen uit Nederland in die hun steun genieten. Zo moeten Nederlandse banken bij overnames of fusies van een voetbalclub de herkomst van het vermogen en de legitieme totstandkoming daarvan nauw controleren.

Daarnaast moeten de Nederlandse banken klanten uit de voetbalsport (zoals spelers, bestuurders en makelaars) en hun omgeving een hogere risicoclassificatie toekennen. Deze klanten worden dan onderworpen aan een diepgaander klantenonderzoek. Door het mogelijk verhoogde risico op corruptie moet er extra aandacht worden besteed aan transacties van of aan bestuurders van (internationaal) betaalde voetbalorganisaties.

Het doel is om duidelijke aanbevelingen te formuleren om het risico op witwas, matchfixing en andere integriteitsrisico’s naar de toekomst toe terug te dringen, besluiten Bajart en Evrard.