Spelersmakelaars worden voorlopig zelf niet uitgenodigd voor gesprek met Pro League
Foto: Photo News

De spelersmakelaars moeten voorlopig geen uitnodiging verwachten van het onafhankelijk expertenpanel van de Pro League, dat werd aangesteld om de problematiek rond tussenpersonen aan te pakken. Dat vernam persagentschap Belga vrijdag van de Pro League.

Uit een rondvraag bij enkele spelersmakelaars blijkt dat er voorlopig nog geen overleg tussen de makelaars zelf en de Pro League in de pijplijn zit. Nochtans hadden ze zelf om een plaatsje aan de onderhandelingstafel gevraagd.

“Een gesprek met makelaars is momenteel echt niet aan de orde”, klinkt het bij de Pro League. “Op dit ogenblik bestudeert het expertenpanel (met Pierre François, Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht) de bestaande wetgeving. Op basis daarvan zullen in eerste instantie een aantal zaken worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League.”

Dat betekent niet dat ze de facto uitgesloten zijn van de onderhandelingstafel. “Misschien worden ze later nog uitgenodigd, maar tijdens de consultatieronde zal dat zeker niet gebeuren.”

De Pro League liet nog weten dat spelersmakelaars ten vroegste na de algemene vergadering van 17 december geconsulteerd kunnen worden.