Bonden gaan strijd aan met flexloon
Foto: Jasper Rietman
De bediendebonden ontkennen dat ze groen licht geven aan bedrijven die de eindejaarspremie willen omzetten in flexloon.

Duizenden bedienden krijgen dezer dagen van hun werkgever een voorstel in de mailbox om hun klassieke eindejaarspremie in te ruilen voor een fiscaal aantrekkelijker ‘alternatief’ voordeel, zoals aanvullende kinderbijslag of de leasing van een bedrijfsfiets. Werkgever of begeleidend sociaal secretariaat maken de bedienden duidelijk dat die omzetting van de eindejaarspremie mogelijk is op basis van een sector-cao.

Die redenering impliceert de goedkeuring van de bediendebonden voor dergelijke loonoptimalisatie, want sector-cao’s vergen hun handtekening. Toch ontkennen LBC en BBTK formeel aan De Standaard dat ze in het nationaal paritair comité 200 (het vroegere ANPCB, dat 400.000 bedienden overkoepelt) hiervoor groen licht hebben gegeven. 

‘Integendeel, wij betwisten deze aanpak door de werkgevers. We hebben vorige week op de vergadering van het PC 200 nogmaals duidelijk gemaakt aan het VBO dat we tegen de inruiling zijn van klassiek loon, zoals de eindejaarspremie, in andere voordelen’, zegt Elke Maes, nationaal secretaris van de christelijke LBC. Volgens Maes ‘maken de werkgevers gebruik van een passage uit een oude cao, uit de jaren 80, om nu hun slag te slaan. Dat plaatst ons in veel bedrijven voor voldongen feiten. Maar we laten het hier niet bij. Het dossier is aangekaart bij de sociale inspectie.’

'Onder druk gezet'

Ook Erwin De Deyn, voorzitter van de socialistische BBTK, zit op die lijn. ‘Ik was er in de jaren 80 al bij toen die cao tot stand is gekomen. De tekst voorziet effectief dat de eindejaarspremie in “een andere vorm” toegekend kan worden. Maar destijds betekende dat andere vormen van loon, niet alternatieven buiten het loon, want die bestonden toen nog niet.’

Volgens De Deyn stelt de sociale inspectie de loonbeschermingswet voorop en kunnen de sociale partners hiervan alleen in consensus afwijken. ‘Maar die is er niet. Onze interpretatie is tegenovergesteld aan die van de werkgevers. Zij doen dit op eigen initiatief.’

Toch geven Maes en De Deyn toe dat er, ondanks hun principieel verzet, in de voorbije jaren bedrijfs-cao’s zijn ontstaan, met vakbondsgoedkeuring, die de flexlonen concreet toepassen. ‘Onze mensen worden soms onder druk gezet waaraan ze niet kunnen weerstaan’, aldus De Deyn.

De LBC is volgens Elke Maes niet gekant tegen alle formules van alternatief loon, maar dan moet het gaan om ‘voordelen boven op het gewone loon, niet om dat loon te vervangen, want dan ondergraven we de financiering van de sociale zekerheid’.