10.000 meer dieren- en plantensoorten op Rode Lijst, maar vinvis en berggorilla doen het beter
Berggorilla’s in Rwanda Foto: AFP

De gewone vinvis en de berggorilla, twee diersoorten die jarenlang met uitsterven bedreigd waren, staan er iets beter voor. Dat is echter geen reden voor een groot feest: er zijn 10.000 meer dieren- en plantensoorten dan tien jaar geleden op de Rode Lijst, onder andere de giraffensoort die Planckendael kweekt. Dat blijkt uit een update van de Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN).

De gewone vinvis, na de blauwe vinvis het grootste dier ter wereld, is voortaan geklasseerd als ‘kwetsbaar’. Dankzij het verbieden van de jacht op dit zoogdier is de wereldpopulatie sinds de jaren ‘70 bijna verdubbeld. Wereldwijd zijn er 100.000 gewone vinvissen.

Ook het statuut van de grijze walvis is verbeterd. Het dier is overgegaan van de categorie ‘in kritiek gevaar’ naar ‘in gevaar’.

Hetzelfde geldt voor de berggorilla. In 2008 werd hun aantal op 680 geschat. In 2018 zijn dat er meer dan 1.000, het hoogste aantal ooit geregistreerd. Veel heeft te maken met de vervolging van stropers. Het leefgebied van de gorilla is beperkt tot ruim 800 vierkante meter beschermd gebied in Congo, Rwanda en Oeganda. Deze gebieden staan echter onder zware druk van de landbouw die moet voorzien in de noden van een groeiende bevolking in de regio. Daarnaast vormen ook de politieke onrust, het stropen en door de mens geïntroduceerde ziektes een gevaar voor de dieren.

Planckendael

De kordofangiraffe is voor het eerst bestempeld als ‘kritiek bedreigd’ in het wild. De kordofangiraffe is de giraffenondersoort waarvan Planckendael verschillende exemplaren in het bezit heeft en mee kweekt. De dierentuin stelt dat het kweekprogramma en daarbij aansluitend onderzoek een versnelling hoger moeten om in geval van uitsterven de soort opnieuw in het wild uit te zetten.

Planckendael steunt ook antistropersmaatregelen in Congo en onderzoekt mee of giraffen uit dierentuinen kunnen worden bevrucht met sperma van dieren in het wild, om de genetische diversiteit te verhogen.

De nieuwe Rode Lijst bevat 96.951 dieren- en plantensoorten, waarvan er 26.840 met uitsterven bedreigd worden. Dat zijn er ongeveer 10.000 meer dan de lijst uit 2008.