Waait benzineprotest over naar België?
Foto: Photo News

Op sociale media zijn enkele oproepen verschenen om uit protest tegen de hoge brandstofprijzen depots ‘droog te leggen’. ‘Ze zouden beter de Wetstraat gaan blokkeren’, reageert de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (Brafco).

De voorbije dagen zijn er in Wallonië groepen op Facebook aangemaakt die oproepen tot protest tegen de hoge brandstofprijzen in ons land, zo meldt de Franstalige krant La Meuse. Net als in Frankrijk zouden de organisatoren vrijdag en zaterdag snelwegen willen blokkeren en de toegang tot enkele brandstofdepots willen versperren.

‘We zijn hier inderdaad van op de hoogte gebracht’, bevestigt Johan Mattart van Brafco. ‘Voorlopig gaat het om de Total-vestigingen van Feluy (Henegouwen) en Wandre (Luik), de twee grootste depots van Wallonië. Voor Vlaanderen kregen we tot nu toe nog geen meldingen binnen.’

Volgens Mattart richten de actievoerders hun pijlen op de verkeerde. ‘Alsof wij verantwoordelijk zijn voor de hoge brandstofprijzen. Die zijn vooral te wijten aan de door de regering opgelegde accijnzen. Op diesel bedragen die bijvoorbeeld liefst 60 cent per liter. Ze zouden dus beter de Wetstraat gaan blokkeren in plaats van de depots. Als federatie kunnen wij niet accepteren dat onze leden niet bevoorraad kunnen worden.’

De impact van de actie zal sterk afhangen van hoeveel gehoor er wordt gegeven aan oproepen op sociale media. In totaal telt ons land een twintigtal depots die tankstations bevoorraden.

Frankrijk

In Frankrijk belooft het alvast een zwarte zaterdag te worden. In het hele land worden dan snelwegen geblokkeerd omdat diesel en benzine te duur zouden zijn. Diesel en benzine zijn in een jaar tijd in Frankrijk respectievelijk 23 en 15 procent duurder geworden. Dat wordt voor een groot deel verklaard door de gestegen olieprijs, maar voor een deel ook door de belastingen op brandstoffen die jaar na jaar werden verhoogd.

Begroting

Auto’s zijn in ons land een grote melkkoe voor de begroting. De fiscale opbrengsten uit belastingen op motorvoertuigen stegen vorig jaar met 5 procent tot bijna 20 miljard euro, zo meldt De Tijd op basis van cijfers van automobielfederatie Febiac. De belangrijkste inkomstbron zijn daarbij de accijnzen op brandstoffen.

Door het cliquetsysteem, waarbij de overheid de daling van de brandstofprijzen afremt via hogere accijnzen, dikken vooral de opbrengsten uit de dieselverkoop aardig aan. Maar de verwachte opkomst van de elektrische auto kan de inkomsten uit accijnzen de komende jaren sterk onder druk zetten.