Licht aanhouden in januari nog wat moeilijker
Foto: Belga
De langere stilstand van Doel 1 - de oudste kernreactor van ons land - en de stijgende onzekerheid over de timing van de heropstart van Doel 2 maken de stroombevoorradingsproblemen voor januari en februari nog wat groter. Minister van Energie Marghem verwijt het Franse moederbedrijf van Electrabel ondertussen veel te weinig te hebben geïnvesteerd in de Belgische kerncentrales.

Eerst het goede nieuws. Na een bijeenkomst  van de taskforce die de stroombevoorrading van ons land in de gaten moet houden, is  minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR) er nu van overtuigd dat er tot eind van dit jaar voldoende elektriciteit is om het verbruik te allen tijde te dekken. Dat komt onder meer omdat Engie Electrabel heel wat meer alternatieven hebben gevonden om de massale uitval van de Belgische kerncentrales op te vangen.

Maar Marghem moest er meteen aan toevoegen dat de stroomvoorziening in januari nog wat problematischer geworden. Het capaciteitstekort voor januari is immers groter geworden.

Doel langer buiten werking

Engie Electrabel heeft immers laten weten dat Doel 1 langer buiten werking zal blijven omdat het onderzoek en de herstelling van het lekkende koelwatercircuit in de onmiddellijke buurt van de kernreactor veel meer tijd vergt dan verwacht. De herstart is verdaagd van half december naar eind januari. En tegelijk groeit de onzekerheid of de huidige timing van de opstart zustercentrale Doel 2 overeind zal blijven. Ze zijn elke goed voor een capaciteit van 440 megawatt. 

Minister Marghem en Engie Electrabel leggen nu hun boontjes te week op een snellere terugkeer van de jongste kernreactor in de kerncentrale van Tihange om dit uit te vlakken. Deze installatie - Tihange 3 - ligt al enkele maanden stil om de betonrot weg te werken in de veiligheidsbunker waarin zich het reservesysteem voor het beheer van de kernreactor bevindt. 

Engie Electrabel heeft nu aan de Belgische toezichthouder op de nucleaire veiligheid (Fanc) voorgesteld om een deel van de herstellingswerken in deze veiligheidsbunker te verdagen naar een latere datum, wat toelaat om de herstart te vervroegen van begin maart naar ergens in de loop van januari. Daardoor zou in het putje van de winter  1.000 megawatt aan capaciteit terug beschikbaar zijn.

‘Misschien beschouwt Engie België als te verwaarlozen’

Na de bijeenkomst van de taskforce haalde minister Marghem nog eens zwaar uit naar het Franse moederbedrijf van Engie Electrabel. Zij verwijt Engie de voorbije jaren veel te weinig geïnvesteerd te hebben in de kerncentrales. ‘Misschien beschouwt Engie België als te verwaarlozen’, fulmineerde ze. Al ging ze er zelf van uit dat ze nog 'beleefd’ bleef. ‘Maar ik begin toch stilletjesaan kwaad te worden. Op mijn schaal van richter zit op ik op drie. Dat lijkt op het eerste zicht nog mee te vallen maar wie mij kent weet dat mijn boosheid    exponentieel toeneemt.’ Ze voegde er nog aan toe dat België de negatieve gevolgen draagt van het feit dat het beslissingscentrum voor investeringen in de kerncentrales niet meer in België ligt.

Engie Electrabel leek alvast niet opgezet met de verwijten van Marghem. ‘We investeren  jaarlijks 200 miljoen in de kerncentrales. Voor de  levensduurverlenging van Tihange 1 heeft het daarenboven voor 600 miljoen euro investeringen gedaan. En nog eens 700 miljoen euro om Doel 1 en 2 tien jaar langer te laten draaien’, reageerde een woordvoerster van het bedrijf.