Sander Loones (N-VA) is dinsdag begonnen als minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, in de regering Michel. Hij volgt Steven Vandeput op. Loones werd door het leger in Evere verwelkomd met een militair defilé.