Voor 800.000 euro beschermd in Vlaanderen, afgeschoten in Frankrijk
Een wulp, jodelend boven nat grasland Foto: belgaimage
Vlaanderen heeft dit jaar 800.000 euro besteed om de wulp en de grutto te helpen. Maar over de Franse grens mogen de weidevogels worden afgeschoten.

'Het is onbegrijpelijk. We doen er in België alles aan om weidevogels als de wulp te beschermen. Maar vliegen die vogels één meter over de grens met Frankrijk, dan staan daar jagers te wachten om hen af te schieten. Ze zetten zelfs lokvogels in om de dieren binnen schootsafstand te krijgen’, zegt Hendrik Moeremans van Natuurpunt.

De jacht is een oude traditie aan de Noord-Franse kust. In tegenstelling tot de rest van het land, geldt daar dan ook geen jachtverbod op de wulp. En laat die kuststreek nu net een populair gebied zijn voor de bedreigde vogelsoort. ‘We hebben in Vlaanderen grote inspanningen gedaan om die dieren te redden. Maar die dreigen nu een maat voor niets te worden. Willen we voorkomen dat de populaties nog verder afnemen, dan is het van groot belang dat ze niet meer worden bejaagd op hun vliegroutes.’

En niet alleen de wulp zit in nesten. Ook voor de grutto dreigt een probleem. De jacht op de grutto is in Frankrijk al tien jaar verboden, maar dat verbod zou over een jaar kunnen wegvallen, zegt Natuurpunt. En dus is het simpel, menen ze daar. ‘Het gaat dermate slecht met de grutto’s en de wulpen dat er van jacht helemaal geen sprake meer zou mogen zijn. De jacht moet weer met minimaal vijf jaar worden opgeschort.’ Ook het jachtverbod voor de wulp zou in heel Frankrijk moeten gelden, in het bijzonder in de belangrijke kustzone. Daar tanken de vogels tijdens hun trek bij, of ze overwinteren er.

Maaien uitgesteld
Bij ons worden de weidevogels wel beschermd. De Vlaamse overheid heeft dit jaar 794.654,28 euro aan vergoedingen voor landbouwers uitbetaald die het maaien van hun akkers uitstellen of er minder dieren op zetten.

Ook Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen erkent de moeilijke situatie. De organisatie wil ze dan ook aankaarten bij Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Zij bevestigt al dat er een probleem is, maar zegt dat ‘het al verschillende keren ter sprake is gekomen op Europees niveau, voorlopig zonder resultaat’.