Met pcb’s besmette eieren teruggeroepen
Foto: BELGAIMAGE

Omdat er bij een routinecontrole te veel pcb’s zijn in aangetroffen, is een lot eieren van de markt gehaald. Consumenten krijgen de raad eieren van de bewuste partij niet te gebruiken.

Bij een routinecontrole van monsters in een bio-leghennenbedrijf op 12 november bleek dat de norm voor pcb’s (polychloorbifenyl) overschreden werd, meldt het Federaal Voedselagentschap FAVV. De eieren, met de code 0BE3133, worden daarom van de markt gehaald. Dinsdag werden ze bij het bedrijf geblokkeerd. Consumenten die eieren van dit lot hebben, wordt gevraagd deze niet te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Het desbetreffende lot werd in verschillende detailhandels in België verdeeld.

Pcb’s zijn persistente organische polluenten die in het milieu aanwezig zijn en schadelijk zijn voor de mens. Het FAVV houdt het risico op besmetting met pcb’s in de voedselketen in de gaten. In 2017 heeft het FAVV 1.519 stalen genomen, waar 99,5 procent conform waren.