WWF roept op: ‘Geef wat minder eten aan je dikke kat en wat meer aan jaguars’
Foto: BELGAIMAGE

De jaguar heeft moeite om voldoende eten te vinden, terwijl in ons land heel wat katten met overgewicht kampen. Het Wereldnatuurfonds (WWF) lanceert daarom een campagne die oproept tot ‘herverdeling’.

Terwijl in België 36 procent van de twee miljoen katten met overgewicht kampen, heeft de jaguar de grootste moeite om voldoende eten te vinden en zich voort te planten. Over de jaren heen heeft de jaguar de grootte van zijn habitat zien halveren en het aantal prooien in zijn jachtgebied zien afnemen, waardoor zijn voortbestaan in gevaar is.

Daarom roept het WWF op wat minder aan onze katten te geven en meer aan de jaguar door de programma’s van de organisatie ter bescherming van die bedreigde diersoort te ondersteunen.

Door de situatie van de jaguar te vergelijken met die van een huisdier dat erg geliefd is bij de Belgen willen de organisatoren met de campagne ‘Big cats save big cats’ het bewustzijn van onze landgenoten over het lot van de grootste katachtige van Amerika vergroten.

Kat weer in vorm krijgen

De WWF-programma’s voor jaguarbescherming ondersteunen kan door te doneren via de campagnewebsite en via de ‘cat configurator’, een ludieke tool waarmee katteneigenaren kunnen meten of hun trouwe viervoeter overgewicht heeft. Wie via deze manier geld geeft, ontvangt praktisch advies en tips om zijn of haar kat weer in vorm te helpen.

‘Elke geïnvesteerde euro maakt het mogelijk om vooruitgang te boeken in de strijd voor de bescherming van de jaguar en om de ecosystemen te behouden die cruciaal zijn voor de gezondheid van onze planeet’, aldus WWF.

De bescherming van de jaguar is nog zo belangrijk aangezien het dier een regulerende rol heeft en hij de populatie van herbivoren controleert. Door actief te strijden voor de bescherming van de jaguar en zijn leefgebied, breidt het WWF zijn actieterrein uit en zorgt de organisatie ervoor dat de ecosystemen van Ecuador en Suriname bewaard blijven.