Dader ‘vampiermoord’ wordt geïnterneerd
De internering van de man wordt bevestigd door het hof van beroep Foto: Raymond Lemmens

Een 43-jarige man uit Vurste bij Gavere die zijn vriendin doodde omdat hij naar eigen zeggen dacht dat ze een vampier was, is ook in beroep geïnterneerd. De man zou het hoofd van zijn vriendin hebben afgesneden in een psychose.

De feiten dateren van januari 2014 toen Kris V.M. zijn vriendin onthoofdde. In zijn eerste verklaringen aan zijn vader vertelde hij dat hij dacht dat hij een vampier had gedood.

Anderhalf jaar eerder was de man al eens opgenomen in het Maria Middelaresziekenhuis in Gent: van 26 juli tot 7 augustus 2012. Hij had klachten van paranoïa. Hij had het idee afgeluisterd en achtervolgd te worden. Hij vertrouwde niemand en had angst om vermoord of vergiftigd te worden. In januari 2014 kreeg hij er naar eigen zeggen opnieuw last van.

De zondagavond ging hij wel nog rustig slapen, tot hij werd gewekt door stemmen. 'Je moet de wereld redden, haast u, haast u!', zeiden ze. 'Ze dwongen me de vampier naast me te doden.' Volgens zijn verhaal verstikte hij eerst zijn vriendin en sleepte haar naar de keuken. Daar sneed hij haar hoofd af en zette het in de afwasbak. De rechtbank van eerste aanleg meende in zijn vonnis dat er geen sprake was van voorbedachtheid en veroordeelde Kris V.M. voor doodslag, maar oordeelde eveneens dat hij de daad pleegde in een psychose. Hierdoor werd de man geïnterneerd.

Het parket ging in beroep omdat de procureur van oordeel was dat de man zijn psychose heeft geveinsd. Maar het hof bevestigde nu de beslissing tot internering. Het hof is net als de rechtbank van eerste aanleg van oordeel dat er geen sprake was van voorbedachtheid omdat er geen sprake was van een vooraf opgebouwde spanning tussen het koppel. In het huis heerste geen wanorde of waren er ook geen sporen van een worsteling die duidden op een voorafgaande vechtpartij.

Ook omtrent zijn psychische aandoening werd het vonnis bevestigd. Volgens het hof werd Kris V.M. in die periode geslingerd tussen waanvoorstellingen en werkelijkheid. 'Minstens sinds 9 januari was hij aan het afglijden naar een psychose.' Na zijn arrestatie viel hij in zijn cel in slaap. 'Na het doden van de vampier was hij opgelucht in de veronderstelling dat de politie hem ging helpen.'

Ook het gevangenispersoneel en de psychiater daar twijfelt niet dat V.M. een psychose had en op heden nog steeds lijdt aan een geestesstoornis. Momenteel verblijft hij in een psychiatrische instelling in Sleidinge. Daar zal hij vermoedelijk nog een tijd resideren.