Maatregelen voor meer gendergelijkheid op lokaal niveau lonen: Brussel scoort het best
Foto: Getty Images/iStockphoto

Regio’s die maatregelen treffen om de pariteit te verbeteren, krijgen ook een meer gendergelijke politieke vertegenwoordiging. Brussel is daarin geslaagd, terwijl in Vlaanderen het aantal vrouwelijke verkozenen op provinciaal vlak een sterke terugval kent. Dat blijkt uit een analyse van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM).

Tussen de verkiezingen van 2012 en 2018 hebben Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens het IGVM ‘krachtdadige regelgeving’ aangenomen om de politieke vertegenwoordiging van vrouwen in de gemeente- en provincieraden te versterken. Zo werd het ritsen, afwisselend een man en een vrouw, op de hele kandidatenlijst toegepast.

In Brussel is het aantal vrouwelijke verkozenen tussen 2012 en 2018 met 7,4 procentpunt gestegen naar 48,8 procent. Daarmee komt Brussel in de buurt van de volledige pariteit. Wallonië komt aan 39 procent.

Dat verschil is volgens het IGVM te verklaren door het feit dat in Brussel de werking van de lijststem behouden bleef, terwijl dat in Wallonië werd afgeschaft. ‘Het gevolg is dat de impact van de volgorde van de kandidaten op de lijsten aanzienlijk werd verminderd ten gunste van de voorkeurstemmen’, klinkt het.

Vlaanderen scoort niet goed

Het contrast met Vlaanderen is duidelijk. Vlaanderen nam geen nieuwe maatregelen om de vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren. ‘Het nam genoegen met de afwisseling van mannen en vrouwen voor de eerste twee kandidaten op de lijst en de vermindering van de werking van de lijststem tot een derde’, stelt het IGVM.

Op gemeentelijk niveau is er nog wel een lichte stijging van het aantal vrouwelijke verkozenen, van 36 procent in 2012 naar 38 procent in 2018. Maar op provinciaal niveau kent Vlaanderen een terugval. Vrouwen vertegenwoordigen er slechts 35,4 procent van de verkozenen, een daling met 6 procentpunt ten opzichte van 2012 (41,6 procent). Het resultaat ligt zelfs lager dan in 2006 (37,8 procent).

Het IGVM reageert tevreden op de maatregelen die op Waals en Brussels niveau genomen zijn om de politieke vertegenwoordiging van vrouwen te versterken. ‘Het belangrijkste is dat deze maatregelen ook resultaten opleveren’, stelt adjunct-directeur Liesbet Stevens. ‘Wat Vlaanderen betreft, hopen we dat het de maatregelen ter bevordering van meer gendergelijkheid in de politieke vertegenwoordiging zal versterken.’