UZ Brussel vraagt aanpassing vergoeding voor tweede opinie bij ingewikkelde dossiers
(Archiefbeeld)
Het Universitair Ziekenhuis Brussel vraagt een aanpassing van de nomenclatuur voor de consultatie bij een tweede opinie. Het UZ Brussel reageert zo op het nieuws dat het UZ Gent een extra kost aanrekent voor ingewikkelde dossiers en voor patiënten die langskomen voor een tweede opinie. Het UZ Brussel rekent geen extra kosten aan.

VTM NIEUWS meldde vrijdagavond dat het UZ Gent 58,86 euro extra aanrekent voor dergelijke consultaties en dossiers. De beweegreden is dat een arts het hele dossier dan moet bestuderen en dat kost tijd, verdedigde het ziekenhuis zich. Ook in het UZA in Antwerpen geldt een vast tarief, van zelfs 165 euro.

Het UZ Brussel rekent geen extra kost aan ‘omdat het noch de toegankelijkheid van de zorg noch het eigen initiatief van de patiënt wil beperken’, klinkt het in een persbericht.

Maar het ziekenhuis bevestigt anderzijds ‘dat de studie van een ingewikkeld medisch dossier (wat een ‘second opinion’ meestal wel is) inderdaad in regel méér tijd van de arts vraagt dan een ‘klassieke’ of ‘normale’ raadpleging’. Als oplossing vraagt het UZ Brussel een aanpassing van de nomenclatuur. ‘Het UZ Brussel pleit daarom voor een aangepaste vergoeding voor consultaties naar aanleiding van een ‘second opinion’.’

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block reageerde vrijdag al dat een tweede opinie gewoon een nieuwe consultatie is waarvoor het normale tarief geldt en er dus geen extra kosten aangerekend mogen worden. De zaak van de ingewikkelde dossiers zal ze verder onderzoeken.