‘Ondoordachte terugkeer naar Syrië creëert voedingsbodem voor Islamitische Staat 2.0’
Syrische kinderen in een vluchtelingenkamp in Idlib, Syrië. Foto: Photo News

De ngo voor ontwikkelingssamenwerking 11.11.11. waarschuwt in het nieuwe rapport ‘Long Road to Return’ voor de risico’s van het te vroeg terugsturen van Syrische vluchtelingen die in Libanon verblijven. De situatie in Syrië is allesbehalve veilig voor terugkerende vluchtelingen, klinkt het.

De afgelopen maanden werd de druk op Syrische vluchtelingen in Libanon om terug te keren naar Syrië gevoelig opgevoerd. In juli 2018 stelde Rusland een grootschalig terugkeerprogramma voor, waarbij 1,7 miljoen Syriërs op korte termijn moeten terugkeren. De Russische regering zoekt uitdrukkelijk Europese steun voor dit programma, en eist dat de EU onvoorwaardelijk meebetaalt aan de heropbouw van Syrië.

Volgens 11.11.11. zijn er momenteel echter onvoldoende garanties voor de fysieke en materiële veiligheid van de Syriërs die moeten terugkeren. Zo dreigen miljoenen Syriërs permanent onteigend te worden door een reeks nieuwe wetten, waaronder de beruchte Law No 10.

Tegelijk wordt de toestand van de Syriërs die in Libanese kampen verblijven steeds dramatischer, en dat terwijl de hulp afneemt omwille van ‘vermoeidheid van de donoren’. Dat geldt ook voor België, van wie de financiële bijdrage voor hulp aan Libanon tussen 2015 en 2018 daalde met 52 procent.

11.11.11 dringt er bij de EU op aan om enkel mee te werken met de Russische terugkeerprogramma’s als gegarandeerd kan worden dat de vluchtelingen veilig en vrijwillig kunnen terugkeren. Daarnaast moet de EU volgens de ngo meer inspanningen doen om de humanitaire situatie van de Syrische vluchtelingen in Libanon te verbeteren. En tot slot moeten de Europese Unie en de individuele lidstaten de bereidheid tonen om de lasten te verdelen, door meer vluchtelingen te hervestigen buiten Libanon, vindt 11.11.11.

‘Ondoordachte terugkeer en een blanco cheque voor heropbouw dragen enkel bij aan meer instabiliteit en creëren de voedingsbodem voor de opkomst van een Islamitische Staat 2.0’, besluit Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11.