Brussel zet turbo op plannen voor schone lucht
Foto: Fred Debrock
In het Brussels Parlement wordt vandaag wellicht unaniem een resolutie goedgekeurd om de maatregelen tegen luchtvervuiling fors op te voeren in het gewest.

De Brusselse partijen zijn het erover eens dat de recent ingevoerde lage-emissiezone  niet volstaat om de luchtkwaliteit te verbeteren, en de regering dus snel werk moet maken van het stimuleren van schone ver­warmingstechnologieën, een specifieke budgetlijn voor de aanplanting van ‘bomen voor gezonde lucht’ en een ‘modal shift’ om het aantal voertuigen op fossiele brandstoffen  te verminderen. Die modal shift behelst veilige voet- en fietspaden en meer aanbod van proper openbaar vervoer. Tot slot moet ook het noodplan bij luchtvervuiling (het pollutiepiekplan) sneller in werking treden.

Een en ander staat in een resolutie die vandaag goedgekeurd wordt in het parlement. De ecologisten namen het initiatief, maar de uiteindelijke tekst werd ingediend door politici van Groen en Ecolo, PS en SP.A, MR, Open VLD en Défi en wordt voor de herfst­vakantie unaniem goedgekeurd in de commissie. 

Annemie Maes (Groen) is tevreden dat de sense of urgency breed gedeeld wordt. ‘Burger­initiatieven zoals Filter Café Filtré tonen dat luchtkwaliteit een zeer belangrijk thema is voor de Brusselaar. Ik ben blij dat de meerderheidspartijen dat eindelijk begrepen lijken te hebben. Brussel heeft dringend nood aan een coalitie van schone lucht waarbij de ministers van Volksgezondheid, Leefmilieu, Mobiliteit en Fiscaliteit echt samenwerken.’

Haar collega Arnaud Pinxteren (Ecolo) wil dat Brussel een voorbeeld neemt aan CurieuzeNeuzen, de luchtkwaliteitsmeting van De Standaard, de Vlaamse Milieu­maatschappij en de Universiteit Antwerpen. ‘We moeten ook meer inzetten op burgerparticipatie en ‘citizen science’ gecoördineerd door of in samenwerking met de overheid.’ Het toeval wil dat ons land gisteren nog een schriftelijke aanmaning ontving van de Europese Commissie, omdat het de Europese wetgeving rond luchtkwaliteit en schone lucht niet volgt. Vooral de luchtkwaliteit in Brussel en Antwerpen is  problematisch, stelt de Commissie, die er geen doekjes om windt dat de lage-emissiezone  in beide steden niet toereikend is.