Duitse specialist: Tihange 1 is ‘afgeleefd en gevaarlijk’
Foto: ISOPIX

De kerncentrale Tihange 1 is ‘afgeleefd’ en de verdere uitbating ervan is ‘uiterst gevaarlijk’. Dat oordeelde een Duitse specialist in kernenergie, Manfred Mertins, op een persconferentie in het Europees Parlement.

Het Fanc zette vorige week het licht op groen voor een heropstart van Tihange 1, maar voor De Duitse specialist Mertins vertoont de centrale verschillende kwetsbaarheden inzake veiligheid. In een rapport dat hij in opdracht van de Europese groenen schreef, wijst hij erop dat de internationale eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid niet vervuld zijn.

‘Tihange 1 is één van de oudste centrales ter wereld. Ze is ontworpen volgens veiligheidsprincipes uit het begin van de jaren 70’, merkt Manfred Mertins op.

‘De ongevallen die sindsdien voorvielen in Three Mile Island, Tsjernobyl en Fukushima hebben aangetoond dat de veiligheidseisen gevoelig verstrengd moesten worden’, aldus de Duitse expert, die de talrijke gebreken betreurt die aan de Belgische centrale werden vastgesteld. De sterke toename van onvoorziene incidenten met Tihange 1 getuigen van de veroudering van de installatie, meent hij nog. Het beheer van de installatie omschrijft hij als ‘erg grillig’.

De kernergiespecialist wijst naast de gevaren van het ontwerp van de site ook op de ‘beperkte’ bescherming tegen externe gevaren, zoals overstromingen, aardbevingen of een crash van een vliegtuig.

Mertins, die zich enkel over de technische aspecten gebogen heeft, kon geen schatting geven van de kost om de centrale volledig aan de vereisten aan te passen, maar volgens hem is het ‘praktisch onmogelijk om alle vastgestelde problemen op te lossen, gezien de leeftijd van Tihange 1’.

Het rapport van Mertins is overgemaakt aan het Fanc en de bevoegde Belgische autoriteiten, maar ook die van de buurlanden, verduidelijkte het groene europarlementslid Rebecca Harms. ‘Op het einde van mijn mandaat wil ik de publieke opinie waarschuwen voor de risico’s van de oude Belgische kerncentrales’, zei ze nog.

Tihange 1 blijft in principe open tot in 2025 en staat voor alle duidelijkheid niet bekend als ‘een scheurtjesreactor’.

Het is zeker niet de eerste keer de groene partijen met Duitse specialisten zwaaien. Over de kerncentrales in Tihange is trouwens al herhaaldelijk overlegd met de Duitse tegenhanger van het Fanc, waarna de kritiek toch milder werd.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig