Noodstroomvoorziening Tihange 1 lag maandenlang onopgemerkt uit, maar zonder gevaar
De kerncentrale in Tihange Foto: ISOPIX

Een stroomcircuit dat dient als back-up om de kernreactor Tihange 1 indien nodig veilig tot stilstand te brengen, zat de afgelopen tijd maandenlang onopgemerkt zonder stroom. Een tweede back-upsysteem was tussen 23 juni en 14 juli uitgeschakeld voor onderhoud, terwijl het niet toegestaan is dat de twee circuits gelijktijdig buiten functie zijn.

De federale nucleaire waakhond Fanc meldt het incident op zijn website. Het is ingedeeld als niveau 1 op de INES-schaal, op een maximum van 7. Dat betekent dat het om niet meer dan een ‘afwijking’ gaat.

Er is dan ook geen enkel gevaar geweest, benadrukt een woordvoerster van Engie Electrabel. ‘Er is daarnaast immers nog een noodsysteem op dieselgeneratoren’, legt ze uit. ‘De gebeurtenis heeft geen enkele impact gehad op de bevolking, de werknemers of het leefmilieu’, zegt ook het Fanc.

Voor het geval er een probleem is met de normale externe elektrische voeding van de reactor, bestaat er een tweede externe elektrische voeding. Dat systeem zorgt ervoor dat de centrale van elektriciteit wordt voorzien, zodat een veilige stilstand kan worden gegarandeerd. De voorschriften vereisen dat er te allen tijde ten minste een van beide circuits van elektriciteit wordt voorzien.

Op 20 oktober 2018, tijdens de periodieke stilstand van de reactor van Tihange 1, heeft Engie Electrabel bij een inspectie echter vastgesteld dat een van beide circuits niet van stroom was voorzien. Onderzoek wees uit dat dit al het geval was sinds 16 juni, de dag van het laatste onderhoud van dat circuit. ‘Bij de terugschakeling moet iets fout gegaan zijn’, zegt de woordvoerster van Engie.

Daarnaast stelde de uitbater vast dat ook de stroomtoevoer naar het tweede circuit van die tweede externe elektrische voeding onderbroken was tijdens het periodieke onderhoud van dat circuit, dat plaatsvond tussen 23 juni 2018 en 14 juli 2018. Daardoor waren beide circuits van die tweede elektrische voeding gedurende die periode onbeschikbaar, wat in strijd is met de regelgeving.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig